Automyymälä Pakkalaan (nro 002116)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 24.10.2011
Kaava tullut voimaan 21.12.2011

Alue sijaitsee Pakkalan kaupunginosassa osoitteessa Silvastintie 4.

Tontin omistaja on aloittanut poikkeusluvan avulla automyymälä, -huolto ja -korjaamorakennuksen rakentamisen. Toimistorakennus toteutetaan myöhemmin.

Alueen käyttötarkoitus muutetaan toimistorakennusten korttelialueesta (KT) liikerakennusten korttelialueeksi (KL). Rakennusoikeus jaetaan kahdelle rakennusalalle, joista toinen rakennusala on tarkoitettu II-kerroksiselle 13 000 k-m² suuruiselle automyymälä, -korjaamo ja -huoltorakennukselle, josta 31 % voi olla liikerakentamista ja loput varasto-, toimisto-, korjaamo- ja huoltotiloja. Toinen rakennusala on VII-kerroksiselle 8 640 k-m²:n suuruiselle toimistorakennukselle. Voimassaolevaan kaavaan verrattuna rakennusoikeuden määrä ei muutu.

Automyymälä sijoittuu Kehä III:n suuntaisesti ja toimistorakennus tontin länsirajalle. Tontin lounaiskulmaukseen on merkitty rakennusala muuntamorakennukselle. Toimistorakennus on suunniteltu kahdenkerroksen korkuisten pilareiden päälle, mikä mahdollistaa autolla ajon tontin ympäri. Pihaalueiden istutusten korkeaan tasoon ja pihojen suunnitteluun kiinnitetään erityisesti huomiota.

Kaavamääräyksissä on otettu huomioon myös jalankulun turvallisuus ja sujuvuus kevyenliikenteen raiteille ja bussipysäkille.

Autopaikat on tarkoitus sijoittaa osittain maanalaiseen pysäköintilaitokseen ja osittain maan päälle. Autopaikkojen vähimmäismäärät ovat myymälä- ja näyttelytiloille 1 autopaikka/30 k-m², korjaamotiloille 1 autopaikka/120 k-m², varastotiloille 1 autopaikka/150 k-m² ja toimistotiloille 1 autopaikka/70 k-m². Korttelin 51207 tonttijaon mukaiseen tonttiin nro 5 liitetään pieni siivu Silvastintien katualuetta. Asemakaavanmuutoksella muodostuu näin tontti nro 6.

Kaavamuutoksen hakija

Kiinteistö Oy Vantaan Alfa

Kaavan valmisteluun osallistuneet

Kaupungin omien asiantuntijoiden lisäksi kaavaehdotuksen valmisteluun on osallistunut SRV:n konsulttina Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy.

Kaavan asiakirjat nro 002116

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Kaupunginhallitus 10.10.2011

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.11.2010 (PDF)

Lisätietoa

Anna-Liisa Vanhala
kaavoitusteknikko
09 839 22035
anna-liisa.vanhala@vantaa.fi

Julkaistu: 21.12.2011 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter