Jumbon viereen toimistotorni (nro 002020)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 28.9.2009
Kaava tullut voimaan 18.11.2011

Suunnittelualue sijaitsee Kehä III:n varressa kauppakeskus Jumbon vieressä. Suunnittelualueeseen sisältyy kortteli 51321 ja sitä ympäröivät Lentoasemantien, Valuuttakadun ja Vantaanportinkadun katualueet. Korttelissa on tällä hetkellä pysäköintiä.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Maanomistaja eli Eläke-Fennia suunnittelee uuden toimistorakennuksen rakentamista Jumbon kauppakeskuksen ja Lentoasemantien väliin. Suunniteltu rakennus, Avia Tower on enintään 20 kerrosta korkea ja jää alle sallitun lentoestekorkeuden (+100 merenpinnasta ). Maantasokerrokseen sijoittuu liiketiloja ja kellariin pysäköintiä. Hanke on uusin Aviapoliksen maamerkeistä. Sen suunnittelusta käytiin arkkitehtikilpailu vuonna 2006. Kaavamuutos tehdään voittaneen, arkkitehtitoimisto Davidssonin ehdotuksen pohjalta.

Hankkeen vaikutukset Kehä III:n ja Lentoasemantien ja Jumbon kauppakeskuksen liikenteeseen selvitetään perusteellisesti kaavamuutoksen yhteydessä.

Miten asemakaava muuttuu?

Korttelin käyttötarkoitus säilyy ennallaan toimistorakennusten korttelialueena, KT, joskin maantasokerrokseen sallittaisiin myös liiketiloja. Rakennusoikeutta halutaan nostaa nykyisestä 10 000 kerrosneliömetristä 17 000 kerrosneliömetriin ja kerroslukua 16:sta 20:een. Muutoksia tehdään myös maanalaisen tilan ajoa osoittaviin merkintöihin, sekä katualueella kevyen liikenteen kadunylitystä

Nykytilanne

Korttelissa 51321 on Jumbon parkkipaikkoja.

Maanomistajat

Kiinteistö Oy Vantaanportin Maamerkki, c/o Eläke-Fennia.

Kaavan asiakirjat nro 002020

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.8.2017

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.4.2008 (PDF)

Lisätietoa

Seppo Niva
asemakaaavasuunnittelija
09 839 28044
seppo.niva@vantaa.fi

Julkaistu: 18.11.2009 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter