Kytökallion puistoalueen muutetaan lentoliikennealueeksi ja kehäradan linjauksen muutos (nro 002059)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 23.8.2010
Kaava tullut voimaan 13.10.2010

Lentokenttä (Viinikkala)

Ilmailulaitos Finavia, Schenker Oy ja Vantaan kaupunki hakevat Kytökallion puistoalueen muuttamista lentoliikennealueeksi sekä teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialueeksi Tikkurilantie 143:ssa. Lisäksi muutosalueelle merkitään kehäradan muuttunut maanalainen linjaus sekä maanpäällinen pystykuilurakennus Ratahallintokeskuksen hakemuksesta.

Rakennushankkeen kuvaus ja tavoitteet

Finavialla on tarkoitus rakentaa kaavamuutosalueen pohjoisosaan rajoittuen lentokoneiden jäänpoistoalue ja kentän aurauslumen vataanottopaikka. Muutosalueelle tulisi myös lentopolttoaineen varastointisäiliöitä.

Lentotoiminnan sujuvuuden takia jäänpoistopaikat on tavoitteena sijoittaa rullausteiden yhteyteen. Myös aurauslumen vastaanottopaikkoja pitää olla riittävästi ja siten sijoitettuna, että sulamisvedet on johdettavissa viemäriverkostoon. Lentopolttoaineen varastointi on lentokentän alueella tällä hetkellä yhdessä paikassa sen itäosassa. Jotta säiliöautoliikennettä voitaisiin vähentää ja lentokoneiden tankkausta tehdä sujuvammaksi ja varmemmaksi, tarvitaan eteläosaan toinen polttoaineen varastointipaikka.

Schenker Oy:llä on alueellaan laajentumistarpeita. Yritys esittää logistiikka-alueensa laajentamista nykyisillä kaavamääräyksillä itään päin Kytökallion puistoalueelle aina kortteliin 41251 asti.

Ratahallintokeskus hakee 17.9.2009 päivätyllä hakemuksellaan asemakaavan muuttamista siten, että Kehäradan varausta ja Viinikkalan tunneliaseman varausta muutetaan Katriinantien ja Aviapoliksen aseman välillä pohjoisemmas.

Tämä asemakaavan muutos on kehäradan kannalta osana suurempaa asemakaavahanketta nro 530700, jossa käsitellään loput muuttuvasta ratatunnelilinjauksesta.

Kaavan tulisi merkintä maanalaisesta rautatietunnelista sekä maanpinnalle johtavasta hätäpoistumistiestä ja ilmanvaihtokuilusta.

Viinikkalan asema tarvitaan, jos lentokenttäalueen tälle osalle toteutetaan uusi lentoterminaali. Ilmailulaitos Finavia on Kehäradan asemakaavan hyväksymisen jälkeen jatkanut Vantaan yleiskaavaan merkityn uuden lentoasematerminaalin suunnittelua. Suunnittelussa on tullut esiin tarve siirtää Kehärataan varattu Viinikkalan tunneliasema noin 450 metriä pohjoiseen. Aseman uusi sijainti mahdollistaa paremmat yhteydet uuteen terminaaliin ja sen yhteyteen suunniteltuun toimistokokonaisuuteen terminaalin eri toteutusvaihtoehdoissa.

Kaavan nro 002059 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Kaupunginvaltuusto 23.8.2010

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.12.2009 (PDF)

Lisätietoja

Vesa Karisalo
aluearkkitehti
09 839 22684
vesa.karisalo@vantaa.fi

Julkaistu: 23.8.2010 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter