Toimistotorni ja lisää logistiikkaa Kehä III:n pohjoispuolelle (nro 001727)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 31.8.2009
Kaava tullut voimaan 21.10.2009

Alue sijaitsee Kehä III:n pohjoispuolella Ansatietä vastapäätä. Kaavamuutosaluetta rajaavat Tikkurilantie, Postimiehenkuja, Osumapuisto sekä Kehä III. Muutosalue käsittää korttelit 41252 ja 41253, Osumakujan sekä osan Osumapuistoa.

Tavoitteena on osin teollisuus- varastokäytössä olevan korttelin 41253 laajentaminen viereisen Osumapuiston alueelle. Kaavamuutos esitetään tehtäväksi siten, että uudelle korttelialueelle voidaan sijoittaa logistiikkatoimintaa, toimistotiloja sekä parkkitalo. Kerrosalatavoite on noin 32.000 k-m2. Alueen nykyinen tehokkuusluku (e=0.6) ei nouse. Korttelialueeksi muutettavan alueen koko on noin 3 ha.

Kortteliin 41252 kaavaillaan 10 -kerroksista toimistorakennusta. Tällöin voimassa olevan kaavan mukainen rakennusten enimmäiskorkeus nousisi tornimaisen solakan toimistorakennuksen kohdalla. Nykyinen kaava sallii jo toimistotilat, joten tilanne ei siltä osin muutu.

Muutoin korttelissa 41252 tehdään alueen toteuttamista helpottavia tarkennuksia, joita ovat mm. (pohjavesi) kaavamääräyksen poistaminen sekä autopaikkanormin tarkistaminen.

Tonttijako

Kaavatyön yhteydessä laaditaan uusi tonttijako ja muutos molempiin kortteleihin.

Nykytilanne

Tontilla 41253/2 on varastorakennuksia. Tontti 41253/3 on rakentamaton. Esitetty laajennusosa (Osumapuisto) kasvaa metsää ja on osin kallioinen. Puiston pohjois- ja eteläosa on maastoltaan tasaisempaa. Osumapuiston halki kulkee Keravanjokeen laskeutuva Krakanoja ja sen reunat muodostavat vesistön valuma-alueen. Korttelissa 41252 on suuria varastorakennuksia.

Osumakujan länsipuolisten alueiden kalliot on louhittu, lähellä sijaitsee mm. Postin uusi jakelukeskus.

Maanomistus

Korttelialueet omistaa hakija. Laajennusalueen (Osumapuisto) ja Osumakujan omistaa Vantaan kaupunki.

Hakija

Insinööritoimisto Bertel Ekengren Oy yhdessä Vantaan kaupungin yrityspalvelun kanssa.

Kaavan nro 001727 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Kaupunkisuunnittelulautakunta 23.3.2009

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.08.2008 (PDF)

Lisätietoja

Asta Tirkkonen
aluearkkitehti
09 839 26185
asta.tirkkonen@vantaa.fi

Julkaistu: 21.10.2009 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter