Lisää logistiikkaa Mossabergetille (nro 411800)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 17.12.2012
Kaava tullut voimaan 20.2.2013

Mossabergetille Tikkurilantien etelä- ja Katriinantien itäpuolelle suunnitellaan lisää toimistojen sekä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta.

Hakemuksen sisältö

YIT Rakennus Oy: "Haemme omistamallemme tontille ja määräaloille asemakaavamuutosta, joka lisää tonttien ja määräalojen rakennusoikeutta. Kaavamuutoksessa haetaan tontin suojavihervyöhykkeen poistamista ja suojaviheralueiden käyttötarkoituksen muuttamista viereisen tontin käyttötarkoituksen KTTY mukaisiksi."

Kaavan perustelut

Logistiikka tarvitsee pääkaupunkiseudulla lisää toiminta-alueita. Pääkaupunkiseudulta ei löydy enää muita suuria logistiikkaan soveltuvia paikkoja. Toiminta sopii maantieteellisesti ja kaupunkirakenteellisesti erinomaisen hyvin Viinikkalaan. Muutos edistää yhdyskuntarakenteen taloudellista ja tarkoituksenmukaista hyväksikäyttöä sekä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.

Viheralueita hieman poistuu, mutta tämä on perusteltua asemakaavan muutoksen tarkoitus huomioon ottaen.

Miten tilanne muuttuu

Nykyistä asemakaavaa suurempi alue otetaan rakentamiskäyttöön.

Kaavan hakijat

YIT Rakennus Oy ja Vantaan kaupungin yrityspalvelut

Kaavan valmisteluun osallistuneet

Kaupungin omien asiantuntijoiden lisäksi kaavaehdotuksen valmisteluun on osallistunut YIT Rakennus Oy:n konsultteina Traficon Oy ja Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy.

Kaavan nro 411800 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.9.2012

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.09.2011 (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 02.02.2011 (PDF)

Lisätietoja

Asta Tirkkonen
Aluearkkitehti
09 839 26185
asta.tirkkonen@vantaa.fi

Julkaistu: 20.2.2013 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter