Asemakaavaehdotus Ylästö 7A Tolkinkylä (nro 402700)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 30.1.2012
Kaava tullut voimaan 21.3.2012

Kaupunginosa 40 Ylästö, alue Ylästöntien eteläpuolella ja Tolkinkyläntiellä. Tolkinkylä on Vantaan keskiaikaisperäisiä kyliä ja mainitaan vuonna 1417. Yleiskaavassa alue on pientaloaluetta ja Tolkinkyläntien itäpuolella myös maisemallisesti arvokasta aluetta. Kaava-alue käsittää Grotensin torppa-alueen ja Fredriksbergin huvila-alueen, ei kylän kantataloja. Alueella on rakennuksia 1800-luvulta asti. Rakennuskanta on pienimuotoista ja tieverkko on kiharainen. Alueen kautta kulkee myös Suuri rantatie (Ylästöntie).

Asemakaavalla on tarkoitus suojella Tolkinkylän vanhaa rakennuskantaa ja kyläkuvaa ja samalla määritellä uudet rakennuspaikat. Alueella on nyt 9 asuinrakennusta ja kaava sallii alueelle rakennettavaksi 15 uutta asuinrakennusta. Vanhojen rakennusten lomaan on tulossa uutta asuntorakentamista 2 240 k-m² ja talousrakennuksia 225 k-m², yhteensä 2 465 k-m².

Asemakaava tarvitaan myös katu- ja virkistysalueiden määrittelemiseksi. Tolkinkylänkuja toimii yhteytenä myöhemmin kaavoitettavalle Ylästö 7 alueelle. Asemakaava tarvitaan myös katu- ja virkistysalueiden määrittelemiseksi. Lisärakentaminen on tutkittu tonttikohtaisesti. Alueen täydentäminen sallitaan punaisin puutaloin. Uusi rakentaminen on enintään puolitoistakerroksista.

Kaavan nro 402700 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.10.2011

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
09 839 22675
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 21.3.2012 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter