Veromiehessä asuinkerrostaloja Rälssipuistoon (nro 002204)

Kaupunginvaltuusto on 27.3.2017 hyväksynyt
Kaava voimaan 13.5.2017

Avia

Rälssipuiston tulee asuntoja noin 1 450 uudelle asukkaalle sekä toimisto- ja liiketilaa. Jalankulun ja pyöräilyn yhteydet paranevat. Rälssipuiston pinta-ala hieman pienenee. Asuinrakentamisen määrä on 58 000 k-m2 ja liike- ja toimistorakentamisen 8 000 k-m2. Lisäksi päiväkodille varataan vähintään 800 k-m2.

Alue rajautuu idässä Rälssitiehen, etelässä Äyritiehen, lännessä Perintötiehen ja pohjoisessa Tikkurilantiehen. Alue on tällä hetkellä rakentamaton.

Rakennukset rajaavat katuja ja katumaisia pysäköintialueita, millä saadaan kaupunkimaista ympäristöä ja päästään kohtalaisen suuriin tonttitehokkuuksiin rakennusten kerroslukujen pysyessä silti maltillisina ja pihojen vehreinä.

Asemakaavamuutoksen tonttitehokkuudet vaihtelevat välillä e = 1,79–2,07.

Asemakaavan muutosalueelle tulee neljästä kahdeksaan kerroksisia asuinkerrostaloja kivijalkaliikkeineen sekä liike- ja toimistorakennuksia. Umpikortteliratkaisu kätkee sisälleen rauhalliset pihat ja sulkee ulkopuolelle liikenteen ja ympärillä tapahtuvan rakentamiset melut.

Koska kaavarungon kantavana ajatuksena on käveltävä korttelikaupunki, jalankulun reittejä järjestetään osoittamalla uusi jalankulun ja pyöräilyn katualue nykyisen suuren korttelin halki Tikkurilantieltä Rälssipuistoon sekä yleisen jalankulun reittejä asuinkortteleiden halki. Ympäröiviä katualueita on levennetty erillisten jalkakäytävien ja pyöräteiden rakentamiseksi.

Autopaikat sijoittuvat pysäköintitaloihin ja katumaisille pysäköintialueille, joiden laidoilla ovat jalkakäytävät ja puuistutukset. Kaupunki voi lisäksi osoittaa vieras- ja asiakaspysäköintiä katujen varsille, missä ne parhaiten palvelisivat kivijalkatilojen asiakkaita.

Rälssipuiston pinta-ala hieman pienenee. Kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 5,86 hehtaaria. Tästä n. 2,95 ha on asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK), n. 0,36 ha on liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K), n. 0,71 ha on autopaikkojen korttelialuetta (LPA), n. 1,13 ha on puistoa (VP) ja n. 0,71 ha on katualueita.

Kaavan hakija ja maanomistus

Lemminkäinen Talo Oy ja Vantaan kaupunki

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002204 asiakirjat (sisältää myös muutoksen nro 002205)

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Meluselvitys

Hulevesiselvitys

Hulevesiselvitys liiteet

Pihat ja pelastusreitit

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2.11.2015

Lisätietoja

Merja Häsänen
asemakaava-arkkitehti
09 839 22127
merja.hasanen@vantaa.fi

Johanna Rajala
aluearkkitehti
050 302 8975
johanna.rajala@vantaa.fi

Julkaistu: 8.3.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter