Veromäessä pientaloja Johdinpuistoon (nro 002285)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 6.3.2017
Kaava tullut voimaan 03.05.2017

Suunniteltava alue sijaitsee Veromäessä, osoitteessa Veromäentie 3. Alue rajautuu lännessä Veromäentiehen, Pohjoisessa erillispientalojen korttelialueeseen, idässä Johdintiehen ja etelässä hotellialueeseen. Tarkasteltava alue koostuu paitsi Johdinpuistosta, myös Johdinpuiston ja Veromäentien väliin jäävästä pienestä maakaistaleesta sekä tontin välittömässä läheisyydessä sijaitsevista katualueista.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Johdinpuisto on tällä hetkellä luonnonvaraista, rakentamatonta puistoaluetta. Nyt alueen maanomistaja hakee asemakaavamuutosta, joka mahdollistaa pientalojen rakentamisen tontille. Alustavasti Johdinpuisto on tarkoitus jakaa kahdeksi tai kolmeksi tontiksi, joihin rakennetaan omakotitaloja ja/tai paritalo. Myös yhdelle tontille sijoittuvaa rivitaloratkaisua on luonnosteltu alueelle. Ajoliittymiä kaavaillaan sekä Johdintieltä, että Veromiehentieltä.

Miten asemakaava muuttuu?

Käyttötarkoitus muuttuu puistoalueesta erillispientalojen korttelialueeksi.

Lähtötiedot

Kaavamuutosalue on yksityisessä omistuksessa.

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002285 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.3.2016

Lisätietoja

Anna-Liisa Vanhala
kaavoitusteknikko
050 302 9334
Anna-Liisa.Vanhala@vantaa.fi

Julkaistu: 7.9.2016 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter