Pientaloja Ylästöntien eteläpuolelle (nro 402100)

Kaupunginvaltuusto on 11.12.2017 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 16.10.2019

Ylästöön kaavoitetaan enintään kaksikerroksista pientalorakentamista, pienkerrostaloja, rivitaloja sekä omakotitaloja yhteensä 19 700 k-m2. Näistä pienkerros- ja rivitaloja 7 315 k-m2 ja erillispientaloja 8 710 k-m2. Nyåkerin vanha päärakennus 1900-luvun alusta suojellaan. Kaava sisältää myös Y-tonttivarauksen 2 500 k-m2 ja liiketonttivarauksen 1 500 k-m2.

Ylästön pientaloalue laajenee Vantaan yleiskaavan 2007 mukaisesti Tolkinkylän ympäristöön. Alueelle kaavoitetaan monipuolista pientalorakentamista ja palveluita. Ylästö ja Tolkinkylä ovat Vantaan keskiaikaisperäisiä kyliä. Ylästöntie on osa vanhaa Turun – Viipurin maantietä. Tällä kaavaalueella on 1900-luvun alun pientiloja ja niiden vanhoja rakennuksia. Yleiskaavassa kaava-alue on varattu pientalo- ja lähivirkistysalueiksi.

Asemakaavatyötä on valmisteltu maanomistajien kanssa vuosia. Tämä kaavatyö käynnistettiin uudelleen keväällä 2016. Vaihtoehtotarkastelut ovat aiemmilta vuosilta.

Ylästön pientaloalue tarjoaa mahdollisuudet laadukkaalle pientalorakentamiselle. Alueen hintataso on hyvä ja asunnot haluttuja. Kaavamääräykset ohjaavat asuntojen määrää, laatua sekä keskikokoa.

Kaavan hakijat / maanomistus

Asunto Oy Ylästönrinne 1, 2, 3 ja 4 / YIT Rakennus Oy haki asemakaavaa 5.12.2012.
Kuolinpesä Leskinen Iisakki / Marjatta Olin haki asemakaavaa 15.2.2013.
Jean Calais haki asemakaavaa 20.3.2013.

Kaava-alueella ei ole Vantaan kaupungin maanomistusta.

Kaavan valmisteluun osallistuneet Kaupungin omien asiantuntijoiden lisäksi kaavaehdotuksen valmisteluun on osallistunut maanomistajan / YIT:n suunnittelijana arkkitehtitoimisto Vuorelmaarkkitehdit.

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 402100 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Osallistumisraportti

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.4.2016

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 27.11.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter