Omakotitaloja Ylästöön Sutarsin tilalle (nro 403500)

Kaupunginvaltuusto on 9.4.2018 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 19.9.2018

Ylästön kaupunginosaan kaavoitetaan kahdeksan pientalotonttia. Asuinrakentamisen määrä on yhteensä 1 830 k-m2, mikä sisältää kaavassa erikseen määriteltynä talousrakennuksille yhteensä 240 km².

Alue sijaitsee Ylästössä nykyisen Itäpellontien pohjoispuolella.

Ylästö ja Tolkinkylä ovat Vantaan keskiaikaisperäisiä kyliä, joita täydennetään pientalorakentamisella.

Sutars 2 -asemakaavan alue on jatkoa Ylästö 7:n ja Ylästö 8:n asemakaavoille. Rakentamisen alue rajautuu pieneltä osaltaan maisemallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan.

Asuinkorttelit jatkavat Lohestajantien pohjoisosan pientalomaista luonnetta. Rakennukset ovat lämpimän värisiä puurakennuksia tummine peltikattoineen. Maisemallisesti merkittävää puustoa korttelialueilla sekä Tolkinkylänpolku suojellaan. Lohestajantien päätteenä näkyy peltomaisema. Autopaikat ovat tonteilla.

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 2,44 hehtaaria. Tästä n. 0,73 ha on erillispientalojen korttelialuetta (AO), n. 1,60 ha on lähivirkistysaluetta (VL) ja n. 0,11 ha on katualueita. Alueen kahdeksalle tontille tulee n 30 uutta asukasta.

Hanke tiivistää kaupunkirakennetta, mikä on taloudellisuuden kannalta tärkeää. Se on myös kohtalaisen hyvin joukkoliikenteen saavutettavissa. Hanke on kaupungin tavoitteiden mukainen.

Kaavan hakija

Kuolinpesä.

Maanomistus

Yksityishenkilöt.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 403500 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Kaupunginhallitus 5.3.2018

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.4.2016

Lisätietoja

Merja Häsänen
asemakaava-arkkitehti
050 302 8958
merja.hasanen@vantaa.fi

Johanna Rajala
aluearkkitehti
050 302 8975
johanna.rajala@vantaa.fi

Julkaistu: 30.8.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter