Veromieheen Aviapolis Studios (nro 002304)

Aviapolis Studios

Kaavamuutosalue sijaitsee Aviapolis-aseman läheisyydessä, Tikkurilantien eteläpuolella, Toisen savun ja Lentoasemantien välisellä alueella.

Suunniteltavaan alueeseen kuuluu osa korttelista 52104 sekä katu- ja liikennealueita (Tikkurilantie, Lentoasemantie) ja suojaviheraluetta Lentoasemantien varresta.

Alueelle suunnitellaan Aviapolis Studios -nimistä hanketta, joka käsittää esiintymis- ja tapahtumatiloja sekä niihin liittyviä aputiloja. Hankkeen laajuus on alustavasti noin 70 000 k-m2. Alueelle tutkitaan myös asunto-, liike- ja työpaikkarakentamista sekä varausta uudelle kevyenliikenteen yhteydelle Lentoasemantien yli tai ali. Alueen asukasmääräksi tulisi noin 1200.

Enin osa nykyisestä puistosta ja osa suojaviheralueesta muuttuu korttelimaaksi studiohanketta, asuntoja, liiketiloja ja muita työtiloja varten sekä katualueeksi. Mäen laki säilyy puistona. Osa Tikkurilantien katualueesta ja Lentoasemantien liikennealueesta muutetaan korttelimaaksi.

Alueen saavutettavuus on hyvä: kansainvälinen lentoasema on n. 1,5 km:n päässä, pääkaupunkiseutua yhdistävän Kehäradan Aviapolis-asema noin 150 m:n päässä, Kehä III n. 0,5 km:n päässä ja lentokentälle johtava Lentoasemantie aivan vieressä. Kaupunkikuvallisesti tärkeä piirre on, että alue sijaitsee Aviabulevardin eteläisenä päätenäkymänä.

Maasto, maisema ja kaupunkikuva

Suunnittelualue sijoittuu laajan selänteen reuna-alueelle. Metsässä on kallioinen mäki, jonka huippu on n. + 56 m mpy, kun maasto alavimmillaan on n. + 34 m mpy Lentoasemantien varrella. Maaperä on pääasiassa kalliota ja moreenia, kun taas Tikkurilantien ja Toisen savun kulmauksessa on savea ja silttiä. Alue kasvaa tällä hetkellä sekametsää.

Alueen eteläpuolella on logistiikan ja varastoinnin toimintaa, pohjoispuolella juuri rakentuvaa Aviapoliksen aseman ympäristöä sekä kallioista sekametsää. Tikkurilantietä on siirretty pohjoisemmaksi v. 2015 samalla, kun Lentoasemantien ja Tikkurilantien eritasoristeys on toteutettu alueen koilliskulman tuntumaan. Suunnittelualueen, kuten koko Veromiehenkin kaupunkirakenne on rikkonainen ja sekava: on vanhaa teollisen toiminnan ympäristöä, suuria liikenneväyliä, kaupunkimaiseksi muotoutuvaa ympäristöä ja lähes koskematonta metsää.

Maanomistus

Suunnittelualueen omistaa Finavia Oyj /Lentoasemakiinteistöt, Suomen valtio /Uudenmaan ELY-keskus sekä Vantaan kaupunki.
Asemakaavan muutokseen liittyy maankäyttösopimus.

Hanke on Aviapolis-kaavarungon (KV 18.4.2016) mukainen.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002304 asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2016

Lisätietoja

Merja Häsänen
asemakaava-arkkitehti
09 839 22127
merja.hasanen@vantaa.fi

Carina Ölander
asemakaava-arkkitehti
09 839 23390
carina.olander@vantaa.fi

Julkaistu: 18.5.2016 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter