Viinikkalassa Suokallionkuja (nro 002324)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 28.8.2017
Kaava tullut voimaan 18.10.2017

Kaavamuutosalue sijaitsee Suomen Pankin ja Tikkurilantien välissä Suokallionkujan pohjois- ja eteläreunoilla Viinikkalassa. Suokallionkujan itäinen osuus ja sen alle rakennettu kunnallistekniikka siirretään n. 15 m pohjoisemmaksi, jotta Suokalliokuja 2:en rakenteilla olevan elintarvikkeiden logistiikkavaraston rekkojen ajopihat saadaan riittävän isoiksi ja liikennöitävyydeltään sujuviksi.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Kiinteistö Oy K 3 - Logistics 2 sekä Vantaan kaupunki ovat hakeneet asemakaavan muuttamista siten, että Suokallionkujan katualueen itäinen osuus liitettäisiin katualueen eteläpuolella Suokallionkuja 2:ssa sijaitsevan teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialueen (TKT) osaksi ja korvaava uusi katuosuus rakennettaisiin runsaan sijansa verran (n. 15 m) pohjoisemmaksi. Kiinteistö Oy K 3 - Logistics 2 haluaa rakentaa Suokallionkuja 2:een noin 25500 k-m2 kokoisen elintarvikkeiden logistiikkavaraston, jonka rekkojen ajopihojen saaminen riittävän isoiksi ja liikennöitävyydeltään toimiviksi edellyttää ko. kadun ja sen alla olevien kunnallistekniikan verkostojen siirtoa. Suokallionkuja 2:ssa sijaitsevan varaston työntekijöiden henkilöautot joudutaan sijoittamaan Suokallionkujan pohjoispuolelle kortteliin 41113 muodostettavalle tontille 5 (Suokallionkuja 3).

Asemakaavan sallima rakennusten enimmäiskorkeus +58.0 halutaan nostaa Suokallionkujan eteläpuolen TKT-korttelialueilla korkeuteen +59.0. Muutoksessa on huomioitava Helsinki-Vantaan lentoaseman lentoturvallisuus ja lentoliikenteen sujuvuus. Kaavamuutosalueen kokonaisrakennusoikeuden määrä säilyy ennallaan.

Katualueille suuntautuvat julkisivut, asemakaavalla katualuetta reunustamaan osoitetut puurivit sekä tonttien aitaaminen ja rajaaminen ovat keskeiset kaupunkikuvaa muodostavat tekijät, joihin tulee panostaa. Kortteleiden länsireunaan määrätyt vihervyöhykkeet tarvitaan suojaamaan näkymiä Vantaanjoen jokilaakson kulttuurimaiseman suuntaan.

Valtaosalle Kiinteistö Oy K 3 - Logistics 2:n kiinteistöistä laaditaan asemakaavamuutoksen yhteydessä tonttijako ja tonttijaon muutos. Koska TKT-kortteleiden kokonaisrakennusoikeuden määrä on osoitettu koko korttelin käsittävinä kerrosalaneliömetrilukuina, kaavatyöhön sisällytetään kaikki Suokallionkujan kiinteistöt. Saattaa olla mahdollista, että kaavamuutosehdotus laaditaan tässä esitettyä pienemmälle alueelle.

Kiinteistö Oy K 3 - Logistics 2 vastaa kaikista kaavamuutokseen ja kunnallistekniikan verkostojen siirtoon liittyvistä kustannuksista niiltä osin, kuin ne aiheutuvat heidän tarpeistaan. Nykyisen asemakaavan määräyksiä ei muuteta, ellei se ole aivan välttämätöntä. Asemakaavamuutokseen liittyy sopimuksia Vantaan kaupungin omistamaa katualuetta ja Kiinteistö Oy K 3 - Logistics 2:n omistamia kiinteistöjen osia koskevasta maa-alueiden luovutuksesta ja uuden katuosuuden rakentamisesta.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002324 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.12.2016

Lisätietoja

Jukka Köykkä
kaavasuunnittelija
050 302 9283
jukka.koykka@vantaa.fi

Johanna Rajala
aluearkkitehti
050 302 8975
johanna.rajala@vantaa.fi

Julkaistu: 26.10.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter