Veromieheen Manttaalitielle kerrostaloasumista (nro 002196)

Kaupunginvaltuusto on 23.3.2020 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 3.6.2020

Manttaalitie 10-14, havainnekuva

Manttaalitien varteen rakennetaan asuntoja noin 640:lle asukkaalle, 32 000 asuinkerrosneliömetriä. Manttaalitietä pitkin kulkevaa Pytinojaa hyödynnetään vesiaiheena osana suunnitelmaa. Rakennusten maantasokerroksiin rakennetaan townhouse-tyyppisiä asuntoja, jotka aukeavat Pytinojan ja Manttaalitien suuntaan. Asuinrakennusten kerroskorkeuden vaihtelevat viidestä kahdeksaan. Tonttitehokkuudet ovat e=1,7 ja e= 2,0. Pytinojanpuistoon varataan tilaa laajoille hulevesialtaille. Alueella sijaitsee vuonna 1987 rakennettu Wulffin käytössä oleva kauppavarasto, joka on tarkoitus purkaa.

Alue rajautuu Pyhtäänkorventiehen, Manttaalitiehen ja ammattiopisto Variaan. Osoite on Manttaalitie 10-14.

Asemakaavan muutos

Käyttötarkoitus muuttuu Teollisuusalue T-3:sta ja katualueesta, asuinkerrostalojen alueeksi AK, autopaikkojen korttelialueeksi LPA sekä puistoksi VP. Veromiehen kaavarungon mukaisesti alueelle suunnitellaan kaupunkimaista kerrostaloasumista. Alueelle suunnitellaan lisäksi asumista palveleva pysäköintitalo.

Manttaalitietä pitkin kulkevaa Pytinojaa hyödynnetään vesiaiheena osana suunnitelmaa. Pytinoja rakennetaan kaupunkimaisena kadun suuntaan ja loivana tulvaniittynä tontin suuntaan. Manttaalitien läntisen puolinen jalkakäytävä toteutetaan puistoraittina. Alueen koillisnurkassa Pytinoja säilyy luonnontilaisena, ja samalla alueella säilytetään osa koivuista. Pytinojanpuistoon varataan tilaa laajoille hulevesialtaille.

Rakennusten maantasokerroksiin rakennetaan townhouse-tyyppisiä asuntoja, jotka aukeavat Pytinojan ja Manttaalitien suuntaan. Korttelipihoille tulee leikkipaikat ja talousrakennukset, joihin voi rakentaa mm. saunat. Pysäköintilaitoksen katolle suunnitellaan kasvihuoneita ja muita istutuksia.

Alueella sijaitsee vuonna 1987 rakennettu Wulffin käytössä oleva kauppavarasto. Se on tarkoitus purkaa.

Kaavaehdotus noudattaa Aviapoliksen kaavarunkoa, Veromiehen Verkot -työtä sekä valmisteilla olevaa yleiskaavaa 2020 virkistysalueen, katujen ja korttelialueiden suhteen.

Kaavan hakija

Wulff-yhtiöt, Alpha I Oy

Maanomistus

Kaavoitettavan alueen maanomistajia ovat Wulff-yhtiöt, Alpha I Oy ja Vantaan kaupunki.

Kaavan valmisteluun osallistuneet

Kaupungin omien asiantuntijoiden lisäksi kaavaehdotuksen valmisteluun on osallistunut Sigge arkkitehdit maanomistajan konsulttina.

Kaavan sijainti

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002196 asiakirjat (sisältää muutoksen 002323)

Kaavakartta ja määräykset

Selostus 4.11.2019

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2017

Lisätietoja

Carina Ölander
asemakaava-arkkitehti
043 8267039
carina.olander@vantaa.fi

Johanna Rajala
aluearkkitehti
050 302 8975
johanna.rajala@vantaa.fi

Julkaistu: 3.6.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter