Viinikkalassa Katriinantielle teollisuus- tuotanto- ja varastotoimintaa (nro 412000)

Kaupunginvaltuusto on 8.4.2019 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 29.5.2019

Alue sijaitsee Viinikkalan kaupunginosassa Suokalliontien eteläpuolella rajoittuen Katriinantiehen sen itäpuolella.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Yksityinen maanomistaja hakee alueen käyttötarkoitukseksi teollisuus- tuotanto- ja varastotoimintaa sekä niihin liittyvää toimisto- ja näyttelytilaa sisältävää toimintaa. Tavoiteltu rakennusoikeus olisi 5600 k-m² kahteen kerrokseen.

Vantaa kaupungin tavoitteena on liittää osa Katriinan tietä mukaan tontin kohdalta etelään sisältäen kaavoittamattoman tiealueen.

Kaavan sijainti

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 412000 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus 11.3.2019
Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.3.2019

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.10.2017 päivitetty 22.11.2018

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.10.2017

Lisätietoja

Anna-Liisa Vanhala
kaavoitusteknikko
050 302 9334
anna-liisa.vanhala@vantaa.fi

Julkaistu: 29.5.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter