Veromiehessä Aviapolis Urban Blocks -alueelle asuntoja, työpaikkarakentamista ja virkistysaluetta (nro 052500)

Suunnittelun ”punaisena lankana” on ympäristön fyysinen ja toiminnallinen monipuolisuus. Alueelle rakennetaan asuntoja n. 3 000 uudelle asukkaalle. Työpaikka- ja muuta rakentamista tulee noin viidennes alueen rakentamisen kokonaislaajuudesta. Monitoimirakennukseen sijoittuu koulu ja päiväkoti. Alueen puistot ovat Veromiehen merkittävimpiä viheralueita. Moninaisuuden identiteettiä luodaan kaikin tavoin aluetta läpäisevillä teemoilla: kauppa, oppiminen, liikunta ja viljely.

Alue sijaitsee Tikkurilantien, Äyritien, Manttaalitien ja Manttaalikujan kainalossa. Aviapoliksen rautatieasemalle on matkaa n. 1,5 km ja lentoasemalle n. 2,5 km.

Asemakaavamuutosluonnoksen suunnittelua jatkettiin arkkitehtitoimistojen Mandaworks ja MASSlab:n sekä maaomistajien kanssa.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Suunnitelman pohjalla on kansainvälinen Aviapolis Urban Blocks (AUB) -ideakilpailu, joka ratkaistiin vuonna 2017. Suunnittelua jatketaan yhteistyössä ehdotuksen tekijöiden, ruotsalais-hollantilaisen Mandaworks AB:n ja portugalilaisen MASSLab LDA:n suunnittelijoiden kanssa.

Alue on mallina tulevaisuuden Aviapolikselle, joka voi samanaikaisesti olla yhteydessä monikulttuuriseen maailmaan ja toimia pilottina innovatiiviselle, kestävälle kiertotalouden suunnittelulle, jakamisen järjestelmille ja kaupunkiarkkitehtuurille. Tavoitteena on vahvistaa Aviapoliksen identiteettiä omaleimaisena ja elämyksellisenä paikkana kaupunkitiloineen, rakennuksineen ja toiminnallisine puistoineen. Palo-ojaa kehitetään hulevesiaiheena osana smart & clean -hanketta.

Alueelle tulee asuntoja n. 3 000 asukkaalle, työpaikkarakentamista mukaan lukien julkiset ja yksityiset palvelut, sekä virkistysaluetta. Puiston äärelle sijoittuu monitoimirakennus Atomi, johon sijoittuu koulu 740 oppilaalle, päiväkoti 160 lapselle sekä mahdollisesti muitakin palveluja. Koulun on määrä avata ovensa syksyllä 2022.

Rälssitie on osa ns. kiinnostavuuden kehää, josta rakentuu urbaani, kaupunkielämää kuhiseva reitti. Palo-ojaa kehitetään hulevesien luonnonmukaisen käsittelyn ratkaisuilla osana toiminnallista puistoa. Tikkurilantie rakennetaan tulevaisuudessa bulevardiksi.

Ilmastovaikutuksia minimoidaan esimerkiksi maanvaraisilla pihoilla, viherkatoilla, hulevesien luonnonmukaisella käsittelyllä, uusiutuvan energian hyödyntämisellä ja liikkumisen ratkaisuilla.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 052500 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset nähtävillä 28.11.-2.1.2019

Selostus 5.11.2018

Kaupunkisuunnittelulautakunta 5.11.2018

AUB viitesuunnitelma 10.09.2018

AUB_arvostelupöytäkirja

WTWMF_Tiivistelmä

Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.3.2018

Osallistumis- ja arviontisuunnitelma 5.2.2018 (päivitetty 26.2.2018)

Kuulemiskirje suomeksi ja ruotsiksi

Lisätietoja

Merja Häsänen
asemakaava-arkkitehti
050 302 8958
merja.hasanen@vantaa.fi

Johanna Rajala
aluearkkitehti
050 302 8975
johanna.rajala@vantaa.fi

Julkaistu: 31.10.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter