Veromiehessä Muuran alueelle asumista ja työpaikkarakennuksia (nro 052600)

Alueelle suunnitellaan koteja noin 5 000 asukkaalle ja noin työpaikkoja 4 000-5 000 henkilölle. Kaava mahdollistaa koulun, urheilukentän ja päiväkodin rakentaminen sekä sujuvat jalankulku- ja pyöräily-yhteydet Aviapolis-asemalle sekä joukkoliikenteen pysäkeille.

Kaupungin tavoitteet:

 • Tehostaa maankäyttöä alueelle laaditun kaavarungon (KV 18.4.2016) mukaisesti alueen rakentumisen vaiheistus huomioiden.
 • Mahdollistaa alueelle asunto- liiketila- ja työpaikkarakentaminen (noin 5 000 asukasta ja noin 4 000-5 000 työpaikkaa).
 • Mahdollistaa alueelle yhtenäiskoulun, urheilukentän ja kahden päiväkodin rakentaminen.
 • Mahdollistaa sujuvat jalankulku- ja pyöräily-yhteydet Aviapoliksen asemalle, Muuran raitiotiepysäkille sekä muille joukkoliikenteen pysäkeille.
 • Suunnitella Muurasta arkkitehtuuriltaan kiinnostava, tunnistettava ja viihtyisä uusi asuinalue.
 • Muodostaa yhteisöllistä, elävää ja joustavaa kaupunkitilaa.
 • Huomioida alueen kautta kulkevan raitiontien rakentaminen riittävillä aluevarauksilla. Kaavaluonnoksen kanssa samanaikaisesti laaditaan Vantaan ratikan Muuran osuuden asemakaavamuutos 002463.
 • Säilyttää metsäinen Plootukallio mahdollisimman eheänä ja varmistaa viheryhteyksien toteutusmahdollisuudet Veromiehen eri puistojen välillä (viherverkon muodostuminen).
 • Mahdollistaa Lentoasemantien ylittävän puistosillan toteuttaminen.
 • Tutkia alueen rakentamisessa syntyvien purku- ja maamassojen hyödyntäminen alueella.

Maanomistajien tavoitteet:

 • Mahdollistaa toteutettavissa oleva tehokas ja kaupunkimainen asuinkerrostalo- ja toimitila- sekä työpaikkarakentaminen alueelle.
 • Alueen vetovoimaisuustekijöiden löytäminen ja niiden kehittäminen.
 • Hyvä ympäristö

Lehtötiedot

Tarkastelualueen rakennuskanta muodostuu, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, pääosin 1970-80 luvulla valmistuneista teollisuus- varasto- ja huoltorakennuksista. Suunnittelualueen, kuten koko Veromiehen kaupunginosankin, kaupunkikuva on rikkonainen ja sekava. Alue on vanhaa teollisen toiminnan ympäristöä, suuria liikenneväyliä, kaupunkimaiseksi muotoutuvaa ympäristöä ja myös lähes koskematonta metsää. Tarkastelualueen pohjoispuolella, Aviapolis-aseman ympäristön useat rakennushankkeet ovat viimevuosian aikana kuitenkin jo muokanneet voimakkaasti em. kaupunkikuvaa teollisuusalueesta kaupunkimaisemmaksi työpaikka-alueeksi.

Maanomistus ja hakija

Tarkastelualue on pääosin yksityisessä omistuksessa. Alueen yksityisiä maanomistajia ovat Sagax Finland, Sponda Oyj, Locigor Oy, LAK Real Estate Oy ja VVT Kiinteistösijoitus Oy. Katualueet ja alueen länsireunassa Lentoasemantiehen rajautuva suojaviheralue sekä osa metsäisestä Plootukalliosta ovat Vantaan kaupungin omistuksessa. Lentoasemantien omistaa valtio. Aloite kaavamuutokselle on tullut yksityisiltä maanomistajilta.

Kaava nro 052600 asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 7.12.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.3.2018

Mielipiteet 11.1.2021 menessä.

Aviapoliksen teemat (selvitys nro 053100)

Aviapoliksen kaavarunko

Lisätietoja

Charlotta Tanner
asemakaava-arkkitehti
puhelin 050 312 1840
charlotta.tanner@vantaa.fi

Päivi Veijola
asemakaava-arkkitehti
puhelin 043 826 6958
paivi.veijola@vantaa.fi

Julkaistu: 7.12.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter