Viinikkalaan uusi liittymä Vasamakujalle (nro 002382)

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 25.2.2019 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 16.5.2019

Mitä alueelle suunnitellaan?

Vantaan kaupunki on hakenut asemakaavan muuttamista siten, että Vasamakuja 14:sta saadaan ajoyhteys Vasamakujalta. Tontin rajalla sijaitsee jätevesipumppaamo, joka estää tonttiliittymän rakentamisen voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Uusi liittymä on tarkoitus rakentaa pumppaamon länsipuolelta. Tämä edellyttää Vasamakujan kääntöpaikan laajentamista sekä pieniä muutoksia kevyen liikenteen väylän linjaukseen ja korttelin 41269 rajoihin. Samalla korttelin 41270 tonttien 9 ja 10 välistä rajaa tarkistetaan maanomistusta vastaavaksi.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaava nro 002382 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset 25.2.2019
Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.2.2019

Selostus 1.10.2019

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.6.2018

Lisätietoja

Päivi Veijola
asemakaavasuunnittelija
043 826 6958
paivi.veijola@vantaa.fi

Johanna Rajala
aluearkkitehti
050 302 8975
johanna.rajala@vantaa.fi

Julkaistu: 27.2.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter