Motonet laajenee Ylästössä (nro 002397)

Kaupunginvaltuusto on 8.4.2019 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 5.6.2019

Mitä alueelle suunnitellaan?

Motonet Kiinteistöt Oy on hakenut Ansatie 1:ssä sijaitsevan kiinteistönsä asemakaavan muuttamista. Hakijan tavoitteena on uudistaa Motonet Vantaa vastaamaan yrityksen nykyistä konseptia, johon nykyisen vähittäiskaupan lisäksi kuuluvat autojen korjaamo-, pesula- ja rengaspalvelut. Uusia palvelutiloja halutaan rakentaa kiinteistön länsiosaan noin 1 500 k-m². Nykyisiä myymälätiloja ei laajenneta. Useissa toimipisteissä sijaitsevia konttoritoimintoja aiotaan keskittää Ansatielle, mitä varten kiinteistön itäosaan tarvitaan uutta toimistotilaa noin 1 500 k-m². Kiinteistölle asemakaavoitetusta rakennusoikeudesta on rakentamatta noin 1 900 k-m², joten asemakaavaan tarvittaisiin rakennusoikeutta lisää noin 1 100 k-m². Toimistojen tarvitsemaa pysäköintiä varten rakennettaisiin autokansi ja kellari. Toimistorakennuksen ja sen pysäköinnin toteuttaminen edellyttävät tontin laajentamista itään siten, että osa Ansatien katualueesta liitettäisiin tonttiin.

Kiinteistölle on rakennettu liiketiloja 5 539 k-m², mikä on enemmän kuin nykyinen asemakaava sallii. Nykyinen vähittäiskauppa halutaan mahdollistaa kiinteistöllä ja muuttaa asemakaava siltä osin vastaamaan kiinteistön liiketilojen toteutunutta nykytilannetta.

Asemakaavamuutoksen yhteydessä laaditaan myös tonttijako ja tonttijaon muutos, koska tontin rajat muuttuvat. Tontin laajennusalueella sijaitsee runsaasti kunnallistekniikan maanalaisia verkostoja, joita on siirrettävä. Niihin liittyvistä kustannuksista vastaa ensisijaisesti asemakaavamuutoksen hakija.

Vantaan tavoitteena on vahvistaa kaupungin elinvoimaa edistämällä elinkeinoelämän kehittämistä. Vantaa haluaa mahdollistaa alueen maankäyttöön sopivan Motonet-myymälän nykyisten palveluiden säilymisen ja kehittämisen Ansatien kiinteistöllä. Hulevesien hallinnassa on noudatettava Vantaan kaupungin hulevesiohjelmaa (Kh 11.5.2009). Asemakaavoituksessa on mm. noudatettava Vantaan kaupunginvaltuuston 11.5.2015 hyväksymää Vantaan arkkitehtuuriohjelmaa, jonka yhtenä tavoitteena on vihertehokkuuden käyttöönotto. Sen avulla osaltaan toteutetaan kestävän kehityksen ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen mukaisia suunnitteluperiaatteita.

Asemakaavamuutokseen liittyy toteuttamissopimus.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002397 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus 11.3.2019

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma 20.6.2018

Lisätietoja

Jukka Köykkä
kaavasuunnittelija
050 302 9283
jukka.koykka@vantaa.fi

Julkaistu: 5.6.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter