Aviapoliksessa Kiitoradankujan ympäristöön asemakaava (nro 521100)

Kaupunginvaltuusto on 27.1.2020 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 13.5.2020

Kiitoradankujan ympäristöön osalle asemakaavoittamatonta aluetta kaavoitetaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta. Kaavan kerrosala on yhteensä 9200 k-m².

Alue sijaitsee Tuusulanväylän, Junkersintien, Kiitoradantien ja Ilmakehän rajaamalla alueella.

Asemakaava

Alueella ei ole asemakaavaa. Asemakaavaehdotus 521100 on alueen ensimmäinen asemakaava. Kaava-alueen kortteleiden 52252 tonttien 1, 2, 3 ja 4 sekä korttelin 52255 tontin 1 käyttötarkoitukseksi on merkitty teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T). Korttelissa 52252 tontin 1 kerrosala on 2845 k-m², tontin 2: 2300 k-m², tontin 3: 870k-m² ja tontin 4: 1685 k-m². Korttelissa 52255 tontin 1 kerrosala on 1500 k-m². Tonteilla on tarkoitus harjoittaa teollisuus ja varastotoimintaa.

Kiitoradankuja on kaavoitettu katualueeksi noin 75 metrin matkalta niin, että kaavassa mukana olevat kiinteistöt voivat liittyä tonteilleen. Kiitoradankujalla korttelin 52252 tontin 1 kohdalla on levennys Kiitoradankuja alun kiinteistöjen vieraspysäköintiä varten.

Kaava-alueen eteläosassa on noin 59 m² suuruinen suikale kaavoittamatonta viereiseen LT-alueeseen kuuluvaa Väyläviraston omistamaa aluetta, joka on edellisen kaavan yhteydessä jäänyt kaavan ulkopuolelle ja on nyt kaavateknisistä syistä liitetty viereiseen Tuusulanväylän LT-alueeseen.

Kaavan hakijat

Siklatilat Oy, Oy Kiitoradantie 7 AB sekä yksityinen maanomistaja.

Yksityisen maanomistaja jätti kaavahakemuksen 1.9.2017. Kaavan numeroksi tuli työohjelmassa numero

521100. Tämän jälkeen 4.2.2019 jätti vielä kaksi maanomistajaa kaavamuutoshakemuksen.

Maanomistus

Kaava-alue on pääosin yksityisessä omistuksessa. Kiitoradankujasta suikaleen omistaa Vantaan kaupunki.

Kaavan valmisteluun osallistuneet

Kaupungin omien asiantuntijoiden lisäksi kaavaehdotuksen valmisteluun on osallistunut Megahub konsulttina.

Sijainti kartalla

Sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 521100 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma 26.7.2018

Lisätietoja

Anna-Liisa Vanhala
kaavoitusteknikko
050 302 9334
anna-Liisa.Vanhala@vantaa.fi

Johanna Rajala
aluearkkitehti
050 302 8975
johanna.rajala@vantaa.fi

Julkaistu: 21.4.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter