Tammistontie 2:en asuinkerrostaloja (nro 002390)

Kaavamuutosalue sijaitsee Tammiston kaupunginosassa, Tammistontien ja Tammiston kauppatien risteyksessä. Lännessä aluetta rajaa 2–3 -kerroksinen asuinkerrostaloalue ja etelässä 2-kerroksinen liike- ja toimistorakennus. Pohjoisessa ja idässä alue rajautuu edellä mainittuihin katualueisiin. Kaava-alueen pinta-ala on noin 0,5 ha.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuinkerrostalojen rakentaminen. Voimassa olevassa asemakaavassa suunnittelualue on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T-3). Alueen nykyinen rakennusoikeus määräytyy kaavassa osoitetun tehokkuusluvun e=0.50 mukaan, mikä vastaa 2315 k-m2:ä. Tarkoituksena on muuttaa tontin käyttötarkoitus asumiseksi ja kasvattaa rakennusoikeutta ja kerroslukua. Uudisrakentamisen tehokkuus, korkeus ja sijoittuminen tontilla tutkitaan tarkemmin kaavatyön aikana.

Suunnittelualue muodostuu yhdestä yksityisessä omistuksessa olevasta tontista 503-9. Aloite kaavamuutokselle on tullut maanomistajalta.

Kaavatyö (aiemmin nimellä 002325 Tammiston kauppatie) on Vantaan kaupunkisuunnittelun vuoden 2018 työohjelmassa, joka on kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymä.

Kaupungin tavoitteet:

  • Tiivistää ja täydentää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella.
  • Kehittää Tammiston kauppatien luonnetta kaupunkimaisemmaksi.
  • Mahdollistaa alueelle korkeatasoista ja viihtyisää asuinrakentamista. Sovittaa uudisrakentaminen luontevaksi osaksi alueen kaupunkikuvaa.
  • Varmistaa tontin riittävä viherpinta-ala vihertehokkuuslaskennalla.

Maanomistajien tavoitteet:

  • Tontin käyttötarkoituksen muutos teollisuusrakentamisesta kaupunkimaiseen kerrostalorakentamiseen.
  • Tehostaa alueen maankäyttöä lisäämällä korttelialueen rakennusoikeutta ja nostamalla kerroslukua. Hakijan luonnoksessa rakennusoikeudeksi esitetään 5100 k-m2 ja kerrosluvuksi VI−VII.

Sopimukset: Kaava-alue on yksityisessä omistuksessa, näin ollen kaavan toteuttamiseen liittyy maankäyttösopimus.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002390 asiakirjat

Asukastilaisuuden esitys ja kooste keskusteluista 6.3.2019

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma 30.9.2018

Kirje 30.9.2018

Lisätietoja

Jonna Juusola
asemakaavasuunnittelija
043 8266 958
jonna.juusola@vantaa.fi

Johanna Rajala
aluearkkitehti
050 302 8975
johanna.rajala@vantaa.fi

Julkaistu: 28.9.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter