Tammistontie 2:en asuinkerrostaloja (nro 002390)

Kaupunginvaltuusto on 27.1.2020 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 13.5.2020

Tammistontie 2 havainnekuva

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa 3-5-kerroksisten asuinkerrostalojen rakentaminenTammistontien ja Tammiston kauppatien risteykseen kaupunkikuvallisesti näkyvälle paikalle.Rakennusoikeutta tontille esitetään 4400 k-m².

Alue sijaitsee Tammiston kaupunginosassa Tammistontien ja Tammiston kauppatien risteyksessä osoitteessa Tammistontie 2, korttelissa 50003 tontilla 9. Lännessä aluetta rajaa 2–3 -kerroksinen asuinkerrostaloalue ja etelässä 2-kerroksinen liike- ja toimistorakennus. Pohjoisessa ja idässä alue rajautuu edellä mainittuihin katualueisiin. Kaava-alueen pinta-ala on noin 0,7 ha.

Asemakaavan muutos

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuinkerrostalojen rakentaminen. Voimassa olevassa asemakaavassa suunnittelualue on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T-3). Alueen nykyinen rakennusoikeus määräytyy kaavassa osoitetun tehokkuusluvun e=0.50 mukaan, mikä vastaa 2315 k-m²:ä. Asemakaavamuutoksella muutetaan tontin käyttötarkoitus asuinkerrostalojen korttelialueeksi AK. Kerroskorkeudet vaihtelevat III:sta V:een. Rakennusoikeutta tontille esitetään 4400 km², josta 50 k-m² tulee rakentaa liiketilana Tammiston Kauppatien suuntaisen talon eteläkulmaan kadunpuolelle. Talon pohjoiskulmaan saa rakentaa 100 k-m² liiketilaa kaavakartalla esitetyn rakennusalan lisäksi.

Lopputuloksena on ympäristön rakennuksiin tiiliverhoilullaan ja harjakatollaan mukautuva sekä portaittain 3-5 kerroksiseksi rakentuva asuinkortteli. Sisäpihalla kasvaa aiemman puutarhatontin tavoin kukkivat puut ja autokatoksen niittykatto antaa tukea viereisen luonnonsuojelualueen niittykasvien pölytyksen luontoarvoihin.

Kaavan hakija

Rakennusliike Lapti Oy.

Kaavatyö on aloitettu kaavamuutosnumerolla 002325 (aiemmin nimellä Tammiston kauppatie). Se on ollut Vantaan kaupunkisuunnittelun vuoden 2018 työohjelmassa, joka on kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymä.

Maanomistus

Kaavamuutosalue on yksityisessä maanomistuksessa lukuun ottamatta pientä Tammiston kauppatien puolesta katualueenosaa, joka liitetään tonttiin.

Kaavan valmisteluun osallistuneet

Kaupungin omien asiantuntijoiden lisäksi kaavaehdotuksen valmisteluun on osallistunut Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy sekä WSP Finland Oy konsultteina.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002390 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus 9.12.2019

Meluselvitys 26.2.2019

Kortteli-, piha- ja hulevesisuunnitelma 27.5.2019

Asukastilaisuuden esitys ja kooste keskusteluista 6.3.2019

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma 30.9.2018

Lisätietoja

Jonna Juusola
asemakaavasuunnittelija
043 8266 958
jonna.juusola@vantaa.fi

Johanna Rajala
aluearkkitehti
050 302 8975
johanna.rajala@vantaa.fi

Julkaistu: 21.4.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter