Viinikkalassa Turvalaaksonkujan alueen muutos (nro 002073)

Alue sijaitsee Viinikkalan kaupunginosassa Kehä III:n ja Katriinantien liittymän koillispuolella ja siihen kuuuvat Turvalaaksonkaaren eteläpuoleiset osat korttelista 41101, Turvalaaksonkujan katualue, kortteli 41100 sekä osa urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Suomen Pankki haluaa muuttaa Turvalaaksonkujan ja Turvalaaksonkaaren alueen rakentamattomat korttelit ja pysäköintialueet teollisuus-, varasto ja toimistorakennusten kortteleiksi. Rakennusoikeuden määrä vähenisi n. 20 000 k-m². Toimistokortteleiden nykyinen kokonaisrakennusoikeuden määrä on yhteensä 55 280 k-m². Tällöin kokonaisrakennusoikeuden määrä vähenee ja olisi noin 35 000 k-m². Uuden rakennuksen tavoiteltu korkeus on noin 18 m.

Turvalaaksonkujaa siirrettäisiin lähemmäksi Kehä III:a. Samalla on laaditaan tonttijako ja tonttijaon muutos, koska tonttien rajat muuttuvat. Tontiksi muuttuvalla Turvalaaksonkujan nykyisen katualueen osalla sijaitsee kunnallistekniikan maanalaisia verkostoja, joita on siirrettävä. Niihin liittyvistä kustannuksista vastaa ensisijaisesti asemakaavamuutoksen hakija. Turvalaaksonkujan ja Suokallionkujan liittymäalueen tilavaraukseen saattaa tulla muutoksia, jolloin katualuetta on mahdollisesti hieman laajennettava itäpuoleisen urheilu- ja virkistyspalvelujen alueen suuntaan.

Katriinantien reunaan haluttaisiin pikaruokaravintola.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaava nro 002073 asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.10.2108

Kuulemiskirje

Lisätietoja

Jukka Köykkä
kaavasuunnittelija
050 302 9283
jukka.koykka@vantaa.fi

Julkaistu: 25.10.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter