Aviapolis eteläinen (nro 002417)

Mitä alueelle suunnitellaan?

Tavoitteena on luoda kestävää, toiminnallisesti sekoittunutta ja dynaamista kaupunkirakennetta kehittämällä voimassa olevaa asemakaavaa siten, että suunnitelman keskeiseksi elementiksi muodostuu tori/asema-aukio, jonka ympärille keskitetään palvelut. Samalla alueen nykyistä rakennusoikeutta lisättäisiin n. 8 000 k-m2 verran asumisen määrää kasvattamalla.

Luonnonläheisyys yhdistyy urbaaniin kaupunkikuvaan. Hulevesien luonnonmukainen käsittely, kasvillisuus ja metsä ovat näkyvästi läsnä. Korkeat rakennukset ovat maamerkkejä kaukomaisemassa.

Asuntotyyppien vaihtelevuus tuo monipuolista asukasjakaumaa, monikulttuurillisuutta sekä eri sukupolvia alueelle. Asukkaiden kohtaamisia vahvistetaan luomalla kaupunkitilallisia kohtaamispaikkoja mm. asukas- ja yhteistiloja rakennusten kivijalkoihin, sekä tekemällä asuinrakentamista, jossa on erityyppisiä ja muuntojoustavia asuntoja eri elämäntilanteessa oleville asukkaille. Alueelle tulee noin 650 asuntoa, eli lähes 1 000 asukasta.

Liiketilat, näyteikkunat ja terassit avautuvat aukiolle, ainakin osittain katettuna tilana. Kauppakeskus on kaksikerroksinen ja se mahdollistaa läpikulun.

Pysäköinti tulee keskitettynä pysäköintilaitokseen ja maantasoon sekä ehkä myös liikekeskuksen alle.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaava nro 002417 asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.2.2019

Kuulemiskirje 22.2.2019

Lisätietoja

Merja Häsänen
asemakaava-arkkitehti
050 302 8958
merja.hasanen@vantaa.fi

Johanna Rajala
aluearkkitehti
050 302 8975
johanna.rajala@vantaa.fi

Julkaistu: 2.12.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter