Aviapoliksessa Markkatielle hotelli, toimistoa ja asumista (nro 002396)

Havainnekuva korttelipuistosta

Osoitteeseen Markkatie 12-20 suunnitellaan uutta hotellia, toimistoa, palveluja ja pysäköintilaitosta sekä asuntoja noin 300 asukkaalle. Alue on osa uudistuvaa Huberilaa, josta rakentuu elävää ja viihtyisä kaupunkiympäristöä.

Alue rajautuu lännessä Lentoasemantiehen, pohjoisessa Tikkurilantiehen, idässä Robert Huberin tiehen ja etelässä rakentamattomiin toimitilatontteihin. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 2,3 ha. Aviapoliksen rautatieasemalle on matkaa noin 500 m ja lentoasemalle noin 2 km. Kaavamuutosalue on osa Huberilan uudistuvaa aluetta, josta rakentuu Aviapoliksen keskeinen kulttuurin, liikunnan ja päivittäisen asioinnin keskus.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Aviapolis on seudun voimakkaimmin kasvava kansainvälinen työpaikka-alue, jonka kehittämiseen Vantaan kaupunki on sitoutunut. Eheytyvän yhdyskuntarakenteen periaatteiden mukaisesti Aviapolista tulee kehittää siten, että palvelurakenne on mahdollisimman monipuolinen, palvelut ja työpaikat ovat hyvin saavutettavissa ja alue elää ympäri vuorokauden.

Suunnittelu pohjautuu Markkatie 12, 14 ja 16 tonteille järjestettyyn tontinluovutuskilpailuun. Kilpailu ratkaistiin syksyllä 2019. Voittajaksi valittiin ehdotus Mark of Huber, jonka hanketiimiin kuuluvat NREP Oy, Colliers International, Avarrus Arkkitehdit Oy ja WSP Oy.

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma 3.2.2020

Lisätietoja

Päivi Veijola
asemakaava-arkkitehti
puhelin 043 826 6958
paivi.veijola@vantaa.fi

Julkaistu: 31.1.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter