Vehreä ja urbaani Annefred – tuulahdus Aviapoliksen tulevaisuutta

 Näkymä Häkiläniitynaukiolle

Kuva: Näkymä Häkiläniitynaukiolle (ARK-House Arkkitehdit Oy 2020).

Annefred eteläiseen on suunniteltu 1200 asukkaalle viihtyisä asuinalue, jossa koulu, päiväkoti, puistot ja Jumbon palvelut ovat ihan lähellä. Suunnittelun tavoitteena on ollut muodostaa alueesta kävelijäystävällinen, elävä ja urbaani tulevaisuuden laadukas asuinalue, jossa vehreys, ekologisuus ja resurssiviisaus ovat voimakkaasti läsnä.

Asuinrakennusten korttelit ovat umpikortteleita, joihin kaupunkikuvallista monimuotoisuutta tuovat vaihtelevat kerrosluvut (II1/2-VIII), rakennusten erilaiset massoittelut ja ominaispiirteet (kerrostalot, rivitalomaisuus, townhouse) sekä mm. vaihtelevat kattomuodot ja julkisivujen erilaiset käsittelytavat. Kaupunkivihreän ja luonnon monimuotoisuutta alueella vahvistavat puolestaan dynaamiset istutukset, metsäiset korttelipihat, taskupuistot, kasvillisuuskatot ja katualueiden ja puistojen hulevesiratkaisut. Korttelipihojen vehreyden varmistamiseksi asukkaiden autopaikat keskistetään LPA-kortteleihin.

Alueen kukkivat puut, vehreät reitit ja toiminnalliset aukiot kahviloineen vastaavat asukaskyselyssä esille nousseisiin toiveisiin. Yhteisöllisyyttä vahvistavat myös yhteiset korttelipihat sekä maantasoasuntojen etupihat kohtaamisen paikkoina reittien varrella.

Alueelle laadittu rakentamistapaohje tarkentaa ja selventää alueen suunnitteluratkaisuja ja – mahdollisuuksia varmistaen laatutavoitteiden toteutumisen rakentamisvaiheessa.

Annefred eteläinen asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 9.9.-8.10.2020. Kuulutus.

Tutustu kaavaan ja asiakirjoihin.

Lisätietoja

Charlotta Tanner
Asemakaava-arkkitehti
050 312 1840
charlotta.tanner@vantaa.fi

Jonna Juusola
Asemakaavasuunnittelija
050 302 8995
jonna.juusola@vantaa.fi

Julkaistu: 10.9.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter