Viinikkalassa Varpukallionkujalle tuotantorakennus (nro 002467)

Varpukallionkujan suunnitelma

Osoitteessa Varpukallionkuja 9:ssä sijaitsevan rakentamattoman korttelin osa halutaan muuttaa yleisestä pysäköintialueesta keittiö- ja kylpyhuonekalusteita valmistavan modulitehtaan tms. tuotantorakennuksen rakentamisen mahdollistavaksi korttelialueeksi. Kaavamuutosalueelle esitetään tehokkuusluvun e=0,5 mukaista kokonaisrakennusoikeuden määrää (n. 8 100 k-m2).

Suunniteltavaan alueeseen kuuluu Varpukallionkujan, Varpukalliontien ja Katriinantien rajaama kiinteistö.

Lähtötiedot

Alue sijaitsee Vantaanjokilaakson ja Helsinki-Vantaan lentoaseman välissä Viinikanmetsän työpaikka-alueen pohjoisosassa. Kaavamuutosalue liittyy Katriinantien välityksellä Vantaan pääkatuverkostoon ja Kehä III:en.

Kaavamuutosaluetta rajaavat pohjoisessa laajat maanläjitys- ja pysäköintialueet, idässä Katriinantie, etelässä Encore Ympäristöpalvelut Oy:n monimateriaaliyksikkö (rakennettu v. 2014), lännessä Oy KWH Freeze Ab:n suuri pakastevarasto (rakennettu v. 2008).

Maanomistaja ja hakija

Vantaan kaupunki

Kaavan nro 002467 asiakirjat

Kuulemiskirje 17.12.2020
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.12.2020

Lisätietoja

Jukka Köykkä
kaavasuunnittelija
050 302 9283
jukka.koykka@vantaa.fi

Julkaistu: 18.12.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter