Hotelli- ja kylpyläkeskus Flamingo laajentaa (nro 002194)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 20.4.2015
Kaava tullut voimaan 17.6.2015

Hotelli- ja kylpyläkeskus Flamingo on kauppakeskus Jumbon itäpuolella, Kehä III:n varrella.

Suunnittelualueena on hotellitontin lisäksi Kehä III:n, Tasetien, Rälssitien ja Valimotien alikulun väliin jäävä alue. Mukaan on otettu myös Tasetien katualue, sillä kaavamuutos voi vaikuttaa tontin liittymäjärjestelyihin.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Kiinteistö Oy Vantaan Tasetie 8 on hakenut asemakaavan muutosta, jolla mahdollistettaisiin hotelli Flamingon laajeneminen nykyisen pysäköinti- ja huoltopihan päälle.

Laajennus rakennetaan pitkänä, kuusikerroksisena rakennuksena nykyisen hotellirakennuksen itäpuolelle. Se on maantasostaan avoin rakennus, johon sijoittuu 219 hotellihuonetta. Laajennus tehdään pääosin sisäänajon ja pihan päälle ja se kannatetaan pilarein. Osa siitä ulottuu voimassa olevan asemakaavan EV- eli suojaviheralueelle.

Sisäänkäynti laajennusosaan tapahtuu nykyisen pääsisäänkäynnin kautta, sillä hotellin vastaanottotilat sijoittuvat ”vanhaan” osaan. Laajennuksen koko on noin 9 600 kerrosneliömetriä.

Miten asemakaava muuttuu?

Osa Kehä III:n viereistä suojaviheraluetta (EV) liitetään hotellin liike- ja toimistorakennusten kortteliin (K). Uutta rakennusoikeutta tulee enintään 9 600 kerrosneliömetriä.

Lähtötiedot

Hotellin tontti on Kiinteistö Oy Vantaan Tasetie 8:n ja suojaviheralue Imatran Voiman omistuksessa.

Kaavan nro 002194 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.3.21015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 04.11.2013 (PDF)

Lisätietoja

Seppo Niva
asemakaaavasuunnittelija
09 839 28044
seppo.niva@vantaa.fi

Julkaistu: 20.4.2015 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter