Ylästössä rakennusoikeuden nosto Tuupakantien pohjoispuolella (nro 002212)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 18.4.2016
Kaava tullut voimaan 15.6.2016

Alueen sijainti

Muutosalue sijaitsee Tuupakantien ja Kehä III:n välisellä alueella Linkokujasta itään.

Miksi asemakaavan muutos tehdään?

Kaavailtu rakennusoikeuden nosto sopii hyvin, sillä kaavamuutosalueella oleva vanha asemakaava ei vastaa enää alueen nykyisiä maankäyttötavoitteita. Ajoyhteysmahdollisuutta kaavamuutosalueelle suoraan Tuupakantieltä tutkitaan, koska Kalliosalontien ja Linkokujan risteys on hankala johdosta raskaille ajoneuvoille risteyksen terävän muodon.

Miten tilanne muuttuu?

Rakennusoikeutta ja kerroslukua nostetaan vastaamaan alueen maankäyttötavoitteita sekä naapuritonttien rakennusoikeutta. Nykyisiä leveitä istutettavia alueosia tonteilla poistetaan ja pienennetään. Ajoyhteys mahdollisesti Tuupakantien suunnasta.

Nykytilanne

Tontilla no 40-105-6 on varastorakennus. Tontti nro 3 on rakentamaton. Ajoyhteys kaavamuutosalueelle tapahtuu Tuupakantien suunnasta Kalliosolantien ja Linkokujan kautta. Ajoyhteys Kehä III:lle on Kallionsolan uuden eritasoliittymän kautta. Tuupakantie ja Tulkintie sijaitsevat kaavamuutosalueen eteläpuolella. Osaan korttelia 40105 on ajoyhteys suoraan Tuupakantieltä (tontille nro 8). Tällä kohtaa on korttelin 40105 suuntaan pieni kadunpätkä Tuupakantietä vastaan. Tulkintie ja Tuupakantie ovat hyväkuntoisia kaupunginosia yhdistäviä pääkatukatuja sekä Kehä III:n eteläpuolisia rinnakkaisteitä. Katujen pohjoispuolella on erillinen kevyen liikenteen väylä. Vuotilanpuisto on kallioinen metsäinen rakentamaton alue Päijänne-tunnelin huoltorakennusta lukuun ottamatta.

Maanomistus ja hakija

Muutosalueen tonttien n:rot 3 ja 6 (kortteli 40105) maanomistaja on kaavamuutoksen hakija, eli Keskinäinen Kiinteistö Oy Linkokuja 4 – 8. Vantaan kaupunki omistaa Tuupakantieltä alkavan lyhyen kadun käsittämän alueen sekä Vuotilanpuiston (Tila R:no 92-425-4-23).

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002212 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)
Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.10.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 07.03.2014 (PDF)

Lisätietoja

Mikko Järvi
kaavoitusinsinööri
09 8392 2701
mikko.jarvi@vantaa.fi

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
09 8392 2675
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 22.4.2016 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter