Rakennusoikeutta lisätään osoitteissa Tuupakantie 22 ja 24 (nro 002242)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.6.2015
Kaava tullut voimaan 12.8.2015

Kaavamuutos koskee korttelia 40102 ja maanalainen asemakaava raakavesitunnelia. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialuetta (TY). Kaavamuutoksessa korttelin käyttötarkoitusmerkintä muuttuu toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY), jolle saa rakentaa ympäristöhaittoja aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia tai niiden yhdistelmiä, sekä toimisto- ja liikerakennuksia. Rakennusoikeudeksi muodostuu noin 18 600 k-m².

Voimassa oleva asemakaava ei vastaa enää alueen nykyisiä maankäyttötavoitteita eikä nykyinen asemakaava sovellu alueelle suunnitellulle rakennushankkeelle.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Korttelissa 40102 tarkistetaan rakennusaloja ja nostetaan rakennusoikeutta. istutettavia alueen osia poistetaan, kaavamääräykset yhdenmukaistetaan korttelin itäosassa oleva eri kaavamääräysten välinen raja poistetaan. Lisäksi selvitetään Kalliosalontien tarpeellisuus. Kulkuyhteys (jalankulku ja mahdollisesti tontille ajo) säilynee kuitenkin nykyisessä paikassa.

Maanomistus

Alue sijaitsee Tuupakantien ja Kehä III:n välisellä alueella. Vantaan kaupunki omistaa kaavamuutosalueen. Vantaan kaupungin yrityspalvelut on 6.3.2014 esittänyt asemakaavan muutosta.

Kaavan nro 002242 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)
Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.1.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 01.08.2014 (PDF)

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
09 839 22675
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Mikko Järvi
kaavoitusinsinööri
09 839 222701
mikko.jarvi@vantaa.fi

Julkaistu: 18.5.2015 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter