24.5.2019

Hakunilaan Raudikkokujalle uusia kerrostaloja (nro 002340)

Asemakaavamuutosta on hakenut kiinteistöjen omistaja Sato Oyj (Vatrotalot 5 Oy ja SATOkoti 3 Oy).

Asemakaavamuutos on ollut kaupungin päätöskäsittelyssä vuonna 2018. Asemakaavamuutos asetetaan Sato Oyj:n esittämien muutosten takia uudelleen nähtäville ja käsittelyyn.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivityksessä 24.5.2019 kaavamuutosalueen rajausta on laajennettu. Muutosalueeseen on lisätty alueen eteläpuolella sijaitseva Vantaan kaupungin omistuksessa oleva leikki- ja hiekkakenttä, jonka itäosaan muutoksessa sijoitetaan muutosaluetta palvelevaa pysäköintiä. Alueen länsiosassa sijaitseva nykyinen leikkipuisto kunnostetaan kaikille ikäryhmille sopivaksi puistoksi ja leikkipaikaksi.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Kaupungin tavoitteena on kaavoitusta, maanhankintaa ja maanluovutusta koskevien maapoliittisten linjausten mukaisesti (Kaupunginvaltuusto 22.9.2014):

  • Asuntotuotantoa varten asemakaavavarantoa lisätään niin, että se vastaa viiden vuoden rakentamisen tarvetta.
  • Kaavoituksen tavoitteena on kohtuuhintainen, laadukas ja toteuttamiskelpoinen asuntotuotanto.

Kaavoituksella turvataan rakennettujen alueiden kehittäminen.

Vantaan arkkitehtuuriohjelma 2015 (Kaupunginvaltuusto 11.5.2015):

  • Luomme Vantaalle kerroksellisen, tiiviin ja läheisen kaupunkikuvan.
  • Kannustamme hyvään ja kohtuuhintaiseen arkkitehtuuriin, kestävään rakentamiseen sekä uusien energiamuotojen käyttöön.

Hakijan tavoitteena on hakemuksen mukaan rakentaa omistamiensa asuinkerrostalojen pysäköintialueille ja osin katualueelle uusia asuinkerrostaloja. Autopaikat sijoitettaisiin uudisrakennuksiin, osittain pihoille. Uudella asuntorakentamisella pyritään monipuoliseen asuntojen hallinta- ja rahoitusmuotojakaumaan. Kaavamuutoksen myötä mahdollistetaan yhdyskuntarakenteen täydentäminen ja asuntotuotannon lisääminen yhden Vantaan merkittävimmän aluekeskuksen keskustassa. Uusi asuntorakentaminen monipuolistaa alueen nykyistä asuntotarjontaa.

Hanke on tullut Vantaan kaupunkisuunnittelun työohjelmaan vuonna 2018. Asemakaavamuutoksen yhteydessä laaditaan tonttijaon muutos. Kaavamuutos edellyttää maankäyttösopimusta.

Kaavan nro 002340 asiakirjat

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma, päivitetty 24.5.2019

Kaavakartta ja määräykset

Selostus
Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.9.2108

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.3.2017

Liikennemeluselvitys

Liikennemeluselvitys - Liite 1

Liikennemeluselvitys - Liite 2

Liikennemeluselvitys - Liite 3

Hulevesiselvitys

Hulevesiselvitys - Liite 1

Hulevesiselvitys - Liite 2

Lisätietoja

Mari Jaakonaho
asemakaava-arkkitehti
050 302 9411
mari.jaakonaho@vantaa.fi

Vesa Karisalo
aluearkkitehti
040 750 7339
vesa.karisalo@vantaa.fi

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter