11.1.2019

Kuusijärven asemakaava ja asemakaavan muutos sekä maanalainen asemakaava (nro 971100 ja 971100ma)

Kuusijärven aluetta kehitetään laadukkaana virkistysalueena ulkoilijoille ja matkailijoille sekä porttina itään Sipoonkorven kansallispuiston suuntaan.

Asemakaavaan liittyy erillinen laatu- ja ympäristösuunnitelma. Suunnitelmalla halutaan luoda kaava-alueelle laadukas ja yhtenäinen toteutustapa sekä varmistaa ja parantaa alueen luonnontilaa. Tavoitteena on, että Sipoonkorven erämaatunnelma olisi aistittavissa jo Kuusijärven ympäristössä.

Hankkeen käynnistäminen on mainittu vuoden 2017 työohjelmassa numerolla E16.

Asemakaavaan liittyy maanalainen asemakaava 971100ma, joka esittää satamaradan alueen.

Asemakaavahanke laaditaan kaupungin aloitteesta.

Kaavan sijainti

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 971100 ja 971100ma asiakirjat

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma

Asukastilaisuus 29.1.2019

Esitys asukastilaisuudessa 29.1.2019

Lisätietoja

Vesa Karisalo
aluearkkitehti
040 750 7339
vesa.karisalo@vantaa.fi

Jari Jokivuo
asemakaavasuunnittelija
050 302 8995
jari.jokivuo@vantaa.fi

Ajankohtaista

Twitter