15.10.2019

Vaaralanlampien lähialueen virkistyskäyttöä kehitetään (nro 931100)

Asemakaavatyön suunnittelualue sijaitsee Vaaralan kaupunginosassa. Suunnittelualue käsittää Vaaralanlammet ja niiden ympäristön sekä Slåttmossenin suoalueen. Lisäksi alueeseen kuuluu asemakaavoittamattomia osia Porvoonväylästä ja hieman sen eteläpuolelta.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Asemakaavan tarkoituksena on suunnittelualueen virkistyskäytön ja ulkoilureittiverkoston kehittäminen. Vaaralanlammet sekä Slåttmossenin suo muodostavat omaleimaisen, paikallisesti merkittävän ulkoilu- ja virkistysalueen. Alue on osa laajaa viheraluetta, joka yhdistää Helsingin Viikki-Kivikko-vihersormen Ojangon virkistysalueisiin ja edelleen Sipoonkorpeen.

Vaaralan-Jakomäen lampien kehittämisestä lähialueen asukkaiden virkistysalueeksi ja viralliseksi uimapaikaksi on tehty valtuustoaloite sekä Vantaalla että Helsingissä. Vantaalla kaupunginvaltuusto on käsitellyt aloitteen 6.3.2017. Lampien aluetta kehitetään yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.

Alue tullaan kaavoittamaan pääosin lähivirkistysalueeksi ja suojaviheralueeksi sekä Vaaralan lampien lähiympäristön osalta todennäköisesti urheilu- ja virkistyspalveluiden alueeksi. Kaavatyön aikana selvitetään, onko Vaaralan lampia mahdollista käyttää virallisena uimapaikkana. Pohjavesien suojelu asettaa pohjavesialueella rajoitteita toiminnoille ja toimintojen sijoittumiselle.

Kaavan hakija on Vantaan kaupunki. Asemakaava on osa Vantaan kaupunkisuunnittelun työohjelmaa vuodelle 2018.

Nykytilanne

Suunniteltava alue on pääosin yleiskaavan lähivirkistysaluetta. Lisäksi pieni osa alueesta on yleiskaavan teollisuusaluetta. Alueella ei ole asemakaavaa. Valtaosa suunnittelualueesta sijaitsee Fazerilan pohjavesialueella.

Vaaralanlampien lähiympäristö ja Slåttmossenin suoalue ovat lähialueiden asukkaiden aktiivisessa ulkoilu- ja virkistyskäytössä, mutta alueella on tarvetta kunnostamiselle ja käytön ohjaamiselle.

Maanomistus

Vantaan kaupunki omistaa kiinteistöt 403-5-61, 403-2-82, 403-2-254, 403-2-248, 410-12-4 ja 410-12-5.

Suomen valtio omistaa kiinteistöt 895-2-42 ja 410-7-181.

Yksityiset maanomistajat omistavat kiinteistöt 410-18-0, 410-4-21, 410-7-325, 410-7-182 ja 410-7-180.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 931100 asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.3.2018, päivitetty 15.10.2019

Vaarala-Jakomaen lammet - tekninen selvitys 29.6.2018

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.3.2018

Asukasyhteistyö

Helsingin ja Vantaan yhteinen asukastilaisuus Hakunilan kirkossa 9.10.2018

Vantaan esitys 9.10.2018

Vaaralan-Jakomäen lampien kehittämisen yhteinen asukastilaisuus Helsingin kaupungin kanssa ti 24.4.2018 Jakomäen nuorisotalolla.

Lisätietoja

asemakaavasuunnittelija
Linnea Löytönen
040 487 1184
linnea.loytonen@vantaa.fi

Vesa Karisalo
aluearkkitehti
040 750 7339
vesa.karisalo@vantaa.fi

Ajankohtaista

Twitter