20.5.2019

Hakunilassa Heporinteeseen asuinkerrostaloja sekä liike- ja palvelutilaa (nro 002412)

Suunnittelualue

Kaavamuutosalue sijaitsee Hakunilan eteläosassa noin 600 m Hakunilan keskustasta. Kaavamuutosaluetta rajaa idässä Hakunilantie, lännessä Hakunilanraitti ja pohjoisessa Heporinne. Kaavamuutosalueen läpi kulkee Hepopolun kevyen liikenteen reitti, joka ylittää Hakunilantien siltana.

Suunniteltavaan alueeseen kuuluu korttelin 94030 tontti 1, korttelin 94031 tontti 3 sekä kaupungin omistuksessa olevia katualueita.

Kiinteistöosakeyhtiö Hakunilan Metsätie on hakenut asemakaavan muutosta 20.12.2018 päivätyllä hakemuksellaan.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Kaavatyön tavoitteena on mahdollistaa kaavamuutosalueelle asuinkerrostaloja sekä liike- ja palvelutilaa. Rakentamista on suunnitteilla noin 7 000 k-m², josta noin 100 k-m² on maantasokerroksen liiketilaa.

Asuinkerrostaloja on kortteliin suunnitteilla kolme. Rakennusten korkeudet vaihtelevat viitesuunnitelmavaihtoehdoissa viidestä kahteentoista kerrokseen. Liike- ja palvelutilat sijoittuvat luonnoksissa rakennusten kivijalkaan, Hakunilantien ja Heporinteen kulmaukseen. Asukaspysäköinti sijoittuu korttelin sisään maantasoon.

  1. Hakijan, Kiinteistöosakeyhtiö Hakunilan Metsätien tavoitteena on Vantaan maapoliittisten linjausten mukaisesti täydentää keskusta-alueiden rakentamisesta ja luoda sinne ympäristöön sopivaa, laadukasta asuinrakentamista, joka muodostaa maamerkin Heporinteen ja Hakunilantien risteykseen sekä säilyttää olemassa olevien rakennusten näkymät itään.
  2. Kaupungin tavoitteena on lisätä kaupunkikeskustojen elinvoimaa ja tiivistää kaupunkirakennetta tulevan Vantaan ratikan ympäristössä. Kaavamuutosaluetta kehitetään monipuolisen asumisen ja palveluiden, esimerkiksi pienten kivijalkaliiketilojen käyttöön. Kaupungin tavoitteena on luoda kansainvälisesti kilpailukykyisiä kaupunkiympäristöjä ja asuntoja. Lisäksi tavoitteina on miellyttävä ja turvallinen kaupunkija katutila. Vihertehokkuus, resurssiviisaus ja hulevesien hallinta huomioidaan kaavatyössä.
  3. Tonttijaon muutos laaditaan kaavan yhteydessä.
  4. Kaavaan liittyy maankäyttösopimus.

Kaavan nro 002412 asiakirjat

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma 20.5.2019

Kuulemiskirje 20.5.2019

Lisätietoja

Mari Jaakonaho
asemakaava-arkkitehti
050 302 9411
mari.jaakonaho@vantaa.fi

Vesa Karisalo
aluearkkitehti
040 750 7339
vesa.karisalo@vantaa.fi

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter