12.11.2019

Hakunilan keskustassa Hiirakkokujalle asuinkerrostaloja ja uutta liike- ja palvelutilaa (nro 002424)

Ilmakuva Hiirakkokujalta

Kaavamuutosalue sijaitsee Hakunilan keskustassa, Hakunilantien itäpuolella noin 300 m Kyytitien ja Hakunilantien risteyksestä etelään. Kaavamuutosaluetta rajaa lännessä Hakunilantie, idässä Hevoshaan puisto ja kortteli 94012, pohjoisessa Raudikkopolku ja etelässä Hevoshaanpolku.

Suunniteltavaan alueeseen kuuluu korttelin 94004 tontit 1-6, korttelin 94006 tontti 1 sekä kortteleiden väliin jäävät Vantaan kaupungin omistuksessa olevat katu- ja viheralueet.

Maanomistajat ovat hakenet asemakaavan muutosta 3.7.2019 päivätyllä hakemuksellaan.

Suunniteltavaan alueeseen kuuluu asuinkerrostalojen korttelialueita (AK) sekä pysäköintiin tarkoitettuja korttelialueita (LPA(AP)).

Mitä alueelle suunnitellaan?

Kaavatyön tavoitteena on mahdollistaa kaavamuutosalueelle olemassa olevaa kaupunkirakennetta täydentäviä asuinkerrostaloja sekä uutta liike- ja palvelutilaa. Uutta rakentamista on suunnitteilla noin 17 500 k-m².

Uusia asuinkerrostaloja on kortteliin suunnitteilla noin kuusi, joista pääosa sijoittuu Hakunilantien varteen. Rakennusten korkeudet vaihtelevat viitesuunnitelmavaihtoehdoissa viidestä yhdeksään kerrokseen. Liike- ja palvelutilat sijoittuvat rakennusten kivijalkaan, Hakunilantien varteen. Asukaspysäköinti sijoittuu korttelin sisään maantasoon sekä Hiirakkokujan päätteeseen suunniteltuun pysäköintilaitokseen.

Asemakaavamuutoksen tavoitteet:

  1. Kaavamuutoksen hakijan tavoitteena on eheyttää ja tiivistää kaupunkirakennettalisärakentamalla sekä kehittää kaupunkikuvaa erityisesti Hakunilantien suuntaa.
  2. Kaupungin tavoitteena on lisätä kaupunkikeskustojen elinvoimaa ja tiivistää kaupunkirakennetta suunnitellun Vantaan ratikan ympäristössä. Kaavamuutosaluetta kehitetään monipuolisen asumisen ja palveluiden, esimerkiksi pienten kivijalkaliiketilojen käyttöön. Kaupungin tavoitteena on luoda kansainvälisesti kilpailukykyisiä kaupunkiympäristöjä ja asuntoja. Lisäksi tavoitteina on miellyttävä ja turvallinen kaupunki- ja katutila. Resurssiviisaus, vihertehokkuus ja hulevesien hallinta huomioidaan kaavatyössä. Kaavatyö on kaupunkisuunnittelun vuoden 2019 työohjelmassa.
  3. Tonttijaon muutos laaditaan kaavan yhteydessä.
  4. Kaavaan liittyy maankäyttösopimus.

Kaavan nro 002424 asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty) 12.11.2019

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.11.2019

Lisätietoja

Mari Jaakonaho
asemakaava-arkkitehti
050 302 9411
mari.jaakonaho@vantaa.fi

Ajankohtaista

Twitter