20.4.2020

Länsimäen kaavarunko (nro 091700)

Länsimäki ja ratikka, illustraatio

Kaavarunkoalue rajautuu pohjoisessa Porvoonväylään ja idässä Kehä III:seen. Mellunmäen metroasemalle on matkaa noin 700 metriä Länsimäen keskustasta. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 165 ha.

Kaavarunkotyön tavoitteet

Tämän kaavarunkotyön tavoitteena on määrittää periaatteet Länsimäen keskustan kasvulle ja laajenemiselle. Täydennysrakentamiseen soveltuvia paikkoja kartoitetaan ja pyritään ohjaamaan uutta rakentamista siten, että kaupunkikuva paranee nykyisestä. Tulevaisuuden Länsimäessä on raitiolinjaan tukeutuvaa miellyttävää kaupunkirakennetta, enemmän laadukasta asumista ja palveluja sekä käveltävää, turvallista ja viihtyisää keskustaympäristöä.

Kaavarunko ei suoraan ohjaa uutta rakentamista. Rakentaminen tapahtuu edelleen asemakaavan pohjalta. Kaavarunko kuitenkin määrittää yleispiirteiset reunaehdot tulevaisuudessa laadittavilla asemakaavamuutoksille, joita laaditaan kuten tähänkin asti, maanomistajien omasta aloitteesta. Eli nyt tehtävällä työllä asemakaava ei muutu.

Kaavarungon tavoitteet voidaan tiivistää neljään teemaan:

  1. Asuinalueen laajeneminen koilliseen
  2. Keskustan kehitys ja raitiolinja
  3. Kävelykeskustan kehittäminen
  4. Mahdollistetaan täydennysrakentaminen ja rakennuskannan uudistaminen

Muita tunnistettuja tavoitteita ovat:

  • Hulevedet ja katuvesien hallinta.
  • Vanhusten palvelukeskuksen sijoittuminen Hakunilan suuralueelle. Tutkitaan mahdollisuuksia sijoittaa palvelukeskus Länsimäen kaavarungon alueelle.
  • Viher- ja ulkoilualueen kokonaisuuden kehittäminen ottaen huomioon nykyiset kävely- ja ulkoilureitit sekä Vantaan että Helsingin puolella.

Tavoitteet tarkentuvat ja täydentyvät kaavarunkotyön edetessä.

Kaavan asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 10.5.2020

Asukaskyselyn tulokset, 1.12.2020

Lisätietoja

Anna Hellén
asemakaavasuunnittelija
050 302 9028
anna.hellen@vantaa.fi

Linnea Löytönen
asemakaavasuunnittelija
040 487 1184
linnea.loytonen@vantaa.fi

Ajankohtaista

Twitter