Kivistön keskusta-asuminen 2 (nro 231300)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 7.4.2014
Kaava tullut voimaan 19.11.2014

Kuva: Zoan Visuals

Kaavoituksen lähtökohtana on ollut suunnitella Kivistön keskustan asuinalueelle, Kehä-radan juna-aseman läheisyyteen kerrostaloasumista ja lähipalveluja. Asemakaavalla on mahdollistettu asuntojen rakentaminen noin 1 150:lle ihmiselle. Kerrostalot ovat enimmillään 8 kerroksisia. Asuinrakentamisessa on edellytetty pysäköintilaitosten rakentamista.

Kaavan nro 231300 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus osa 1

Selostus osa 2

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.11.2012

Rakentamisohje

Marja-Vantaan keskusta-asumisen alueen meluselvitys, 2011, WSP Finland Oy

Marja-Vantaan keskusta-asuminen 2, asemakaava-alueen 231300 meluselvityksen päivitys, 15.2.2013. WSP Finland Oy

Asemakaavaa havainnollistavaa aineistoa. Arkkitehtitoimisto HMV Oy ja Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy

Rakentamisohje

Taiteen konsepti

Lisätietoja

Anna-Riitta Kujala
aluearkkitehti
050 302 8799
anna-riitta.kujala@vantaa.fi

Julkaistu: 24.2.2014 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter