Tikkurilantien laajentaminen Piispankylässä (nro 211400)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 21.6.2010
Kaava tullut voimaan 8.9.2010

Voimassa olevan Kehäradan asemakaavan mukaiseen Tikkurilantien katualueeseen on ilmennyt laajentamistarvetta. Kaupunki tutkii mahdollisuutta laatia asemakaavaa siten, että mahdollistetaan Riipiläntien liittäminen Tikkurilantien jatkeeseen aikaisemmasta suunnitelmasta poiketen kiertoliittymällä. Kiertoliittymän rakentaminen ennakoi Vanhan Nurmijärventien ja Piispankyläntien välisen Riipiläntien (Tikkurilantien) linjauksen siirtämistä etelämmäksi.

Kaupunki laatii asemakaavaa Riipiläntien ja Tikkurilantien yhdistävän kiertoliittymän tulevaa rakentamista varten. Asemakaavassa varaudutaan myös Piispankyläntien linjauksen muuttamiseen. Voimassa olevan asemakaavan katualuetta laajennetaan noin 2,5 ha asemakaavattomalle osalle tilasta 413-3-19 sekä noin 0,7 ha asemakaavattomalle osalle tilasta 413-8-0.

Nykytilanne, lähtötiedot

  • Maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta, lentomelualuetta sekä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeää aluetta.
  • Marja-Vantaan osayleiskaavassa suunnittelualue on palvelujen aluetta P1, lähivirkistysaluetta VL, maatalousaluetta MT , maisemallisesti arvokasta aluetta sekä lentomelualuetta m². Alueen läpi on osoitettu ohjeellinen ulkoilureitti.
  • Suunnittelualueella ei ole asemakaavaa. Suunnittelualue rajautuu voimassa olevan asemakaavan nro 701100 (Kv 15.12.2008) katualueeseen ja maisemallisesti arvokkaaseen alueeseen.
  • Suunnittelualueella sijaitsee osa Piispankyläntietä. Muuten alue on peltoaluetta. Alueella ei sijaitse rakennuksia. Suunnittelualue koostuu yksityisessä maanomistuksessa olevan tilan 413-3-19 osasta sekä osasta kaupungin omistamaa tilaa 413-8-0.

Kaavan nro 211400 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 08.10.2009 (PDF)

Lisätietoja

Kai Zukale
kaavoitusinsinööri
050 312 4546
kai.zukale@vantaa.fi

Julkaistu: 8.9.2010 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter