Pirttiranta loma-asuntoalueeksi (nro 330200)

Rakennuskiellon määrääminen

Kaupunginhallitus on 17.12.2018 päättänyt määrätä maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) 53 §:n 1 momentin mukaisesti rakennuskiellon 17.12.2020 saakka alueelle 90100R, Pirttiranta.

Suunnittelualue

Pirttirannan asemakaava-alue sijaitsee Luoteis-Vantaalla Kivistön suuralueella Seutulan kaupunginosassa. Alun perin 1950-luvulla kesämaja-alueeksi perustetulla alueella on nykyisin 56 asuin- ja lomarakennusta. Pirttirannassa maankäytön haasteena on Vantaanjoen tulvariskin ja heikon maaperän yhdistelmä. Suunnittelualueen koko on noin 7 ha.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Vantaan kaupunki hakee asemakaavaa Pirttirantaan loma-asuntoalueeksi. Työ on osa kaupunkisuunnittelun työohjelmaa 2018 numerolla 330200. Maankäyttö- ja rakennuslain 116 § todetaan, että rakennuspaikalla ei tule olla tulvan vaaraa. Pirttirannassa on tällä hetkellä Vantaanjoen tulvariskialuetta. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö edellyttää tulvariskien hallintaa. Kaavatyössä selvitetään, millä ehdoin Pirttirannan alue on mahdollista asemakaavoittaa voimassa olevan yleiskaavan (2007) mukaisesti loma-asuntoalueeksi.

Kaavan hakija ja maanomistus

Kaavamuutoksen hakija on Vantaan kaupunki. Kaava-alue kaupungin ja Pirttiranta Oy:n omistuksessa.

Asemakaavan valmisteluun osallistuvat

Kaavatyö tehdään kaupungin työnä.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 330200 asiakirjat

Yleisöilta Königstedtin koululla 12.9.2018

Yleisöillan muistio 12.9.2018

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 31.8.2018

Selvitys Pirttirannan loma-asuntoalueen käytöstä ja ominaisuuksista (Vantaan kaupunki, 2015)

Pirttiranta. Maapohjan kokonaisvakavuus. Tulvapenkereen rakennettavuus (Vantaan kaupunki, 2010)

Lisätietoja

Eija Hasu
maisema-arkkitehti
050 302 9427
eija.hasu@vantaa.fi

Anna-Riitta Kujala
aluearkkitehti
050 302 8799
anna-riitta kujala@vantaa.fi

Julkaistu: 12.9.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter