Puu-Kivistön aloituskorttelit (nro 232400)

Kuva kohteen 2 voittaneesta kilpailuehdotuksesta ”Kolmen kerroksen väkeä”
Kuva kohteen 1 voittaneesta kilpailuehdotuksesta ”Bosco”

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Kivistön keskustassa Kehäradan pohjoispuolella. Etäisyys Kehäradan Kivistön asemalle on noin 500 metriä. Suunnittelualue rajautuu Ruusukvartsinkatuun, Timanttikujaan, Kehärataan ja Puuhelmenpuistoon. Alueen pinta-ala on noin 7 000 m2. Suunnittelualue on pääosin rakentamatonta sekametsää ja sisältää myös Kehäradan rautatiealuetta. Suunnittelualueen rajaus tarkentuu työn edetessä.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Vantaan kaupunginhallitus on 5.2.2018 nimennyt Puu-Kivistön Vantaan puurakentamisen erityiskohteeksi. Puu-Kivistön aloituskorttelit on eriytetty omaksi asemakaavakseen muusta Puu-Kivistöstä, jotta aloituskortteleille voitiin järjestää puurakentamista edistävä kilpailu asemakaavoituksen pohjaksi. Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu järjestettiin ennen asemakaavoituksen aloittamista.

Kaavatyö pohjautuu voimassa olevaan oikeusvaikutteiseen Marja-Vantaan osayleiskaavaan, jossa määritellään Kehäradan Kivistön asemaan tukeutuvat asuinkorttelit tehokkaan rakentamisen alueena. Asemakaavalla mahdollistetaan puurakenteisten, innovatiivisten ja resurssiviisaiden kortteleiden toteuttaminen. Tavoitteena on muodostaa urbaaneja asumisen kortteleja, jotka kytkeytyvät toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti aluetta ympäröivään, osin rakennettuun ja osin rakenteilla olevaan Kivistön keskustan rakenteeseen. Taiteen konsepti sisällytetään osaksi asemakaavamääräyksiä ja selostusta. Lisäksi asemakaavatyöllä tutkitaan Kehäradan ylittävän sillan sijoittamista suunnittelualueen eteläosaan sekä rautatiealueen kaventamista suunnittelualueen kohdalla.

Kilpailulla etsittiin puurakentamisen toteuttajia kahdelle asuinkorttelille, joiden asumisen kerrosala on vähintään 15 000 k-m2. Kilpailulla haettiin ehdotuksia, jotka edistävät puurakentamista sekä luovat monimuotoista ja kaupunkikuvaltaan värikästä puukorttelinaapurustoa. Ehdotuksilta edellytettiin myös monipuolisia asumisratkaisuja sekä yhteisöllisiä ja vehreitä pihoja ekologisuutta arvostaville asukkaille.

Lisätietoja suunnittelusta voi lukea kaava-alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS).

Lisätietoja Puu-Kivistön aloituskortteleiden suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailusta.

Kaavan hakija ja maanomistus

Kaavan hakija on Vantaan kaupunki. Suunnittelualueen pääasiallisena maanomistajana on Vantaan kaupunki. Kehäradan rata-alueen omistaa Suomen valtio/Liikennevirasto.

Asemakaavan valmisteluun osallistuneet

Puu-Kivistön aloituskortteleiden asemakaava laaditaan yhdessä kilpailun voittajien kanssa ja asemakaavoitetut tontit lähtökohtaisesti myydään kilpailun voittajille suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun kilpailuohjelmassa määritetyllä tavalla. Kaava-alueeseen liittyvän uuden kevyen liikenteen sillan suunnittelusta vastaa WSP Finland Oy. Lisäksi kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat.

Kilpailukohteen 1 voitti kilpailuehdotus nimeltä ”Bosco”, jonka ovat suunnitelleet yhteistyössä Sisco Oyj, Sisco Vuokra-asunnot Oy, Arkkitehtipalvelu Oy, Tieno Arkkitehdit Oy, Nomaji maisema-arkkitehdit Oy ja taiteilija Osmo Rauhala.

Kilpailukohteen 2 voitti kilpailuehdotus ”Kolmen kerroksen väkeä”, jonka ovat suunnitelleet Rakennusliike Reponen Oy, Taaleri Vuokrakoti Ky, OOPEAA Office for peripheral architecture, Lunden Architecture Company ja VSU maisema-arkkitehdit Oy.

Asemakaavan valmisteluun liittyvä vuorovaikutus

Kaavatyön alkaessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on nähtävillä 12.11. – 13.12.2018 välisen ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi nähtävillä oloaikana jättää mielipiteen.

Kaavatyötä ja voittajaehdotuksia esitellään Kivistön yleisötilaisuudessa keskiviikkona 14.11.2018 klo 18 – 20 Aurinkokiven koululla. Ennen yleisötilaisuutta järjestetään kaavakävely suunnittelualueelle. Kaavakävely alkaa klo 17.15 Aurinkokiven koulun Ruusukvartsinkadun puoleisen oven luota.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002336 asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä oloaika 12.11. – 13.12.2018.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.11.2018

Lisätietoja

Sonja Sahlsten
asemakaava-arkkitehti
050 312 4370
sonja.sahlsten@vantaa.fi

Säde Palmu
asemakaavasuunnittelija
043 826 9012
sade.palmu@vantaa.fi

Julkaistu: 12.11.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram

Twitter