Kivistön keskustaan uutta asuntorakentamista, Kvartsikulma (nro 232800)

Ilmakuva kaavamuutosalueelta

Suunnittelualue sijaitsee Kivistön keskustassa Kehäradan pohjoispuolella. Etäisyys Kehäradan Kivistön asemalle on noin 800 metriä ja Lapinkylän tulevalle asemalle 500 metriä. Suunnittelualue rajautuu lounaassa Lumikvartsinkatuun, etelässä Kehärataan. Luoteessa ja pohjoisessa alue rajautuu asemakaavoitettuun Kvartsijuonen puistoon. Koillisessa ja idässä aluetta rajaavat asemakaavan ulkopuoliset rakentamattomat alueet. Alueen pinta-ala on noin 3,5 ha. Kaava-alueen rajaus ja pinta-ala saattavat muuttua kaavatyön edetessä.

Tavoitteena on toteuttaa alue Kivistön keskustan kaupunkikuvaa ja -rakennetta täydentävällä tehokkaalla asuntorakentamisella. Kaava-alueeseen kuuluu alueita kahdesta kaupungin omistuksessa olevasta kiinteistöstä nro 92-409-1-34 ja 92-413-2-8 sekä kapea kaistale valtion omistamaa rata-aluetta kiinteistöstä 92-871-1-1.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 232800 asiakirjat

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma 11.11.2019

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2019

Lisätietoja

Veli-Pekka Ristimäki
asemakaava-arkkitehti
043 8250515
veli-pekka.ristimaki@vantaa.fi

Ville Leppänen
Asemakaava-arkkitehti
050 312 4370
ville.leppanen2@vantaa.fi

Anna-Riitta Kujala
aluearkkitehti
050 302 8799
anna-riitta.kujala@vantaa.fi

Julkaistu: 5.3.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter