Koivutorin ympäristö uudistuu (nro 002114)

Koivutori

Suunnittelualue sijaitsee Koivukylän aseman itäpuolella. Aluetta rajaa lännessä päärata, pohjoisessa Varvikkopolku, idässä Kytötie ja etelässä Koivukylän puistotie.

Alueelle suunnitellaan uusia asuntoja ja palveluita. Kaupungin tavoitteena on tiivistää Koivukylän keskustan aluetta tehokkaalla, erilaisia asumismuotoja ja palveluita tarjoavalla Koivutorin keskustakorttelilla. Sopivan suunnitelman ja sitä toteuttavan yhteistyökumppanin löytämiseksi järjestettiin tontinluovutus- ja suunnittelukilpailu keväällä 2016.

Kilpailun voittajaksi valittiin Health City Finland Oy. Konsepti sisältää innovatiivisen palvelukorttelialueen, jossa yhdistyy kolmen sukupolven yhteisöllinen asuminen kattavien hyvinvointi- ja terveyspalvelujen äärellä. Kilpailun pohjalta alueelle olisi tulossa asuntoja n. 800 asukkaalle sekä kirjasto, liiketiloja ja mahdollisesti asukastiloja.

Asemakaavatyö on jaettu kahteen osaan. Asemakaavaehdotus koskee Koivutorin aukiota ja Koivukylän aseman viereistä aluetta. Asemakaavaluonnos käsittää Koivutorin ostoskeskuksen alueen.

Koska keskusta ei voi uudistua vain Koivutorin alueella, on kaupungin tavoitteena myös käynnistää laajempi kaupunkikehittämistyö koko Havukosken keskusta-alueella. Työn tarkoitus on ensin selvittää yhteistyössä asukkaiden, taloyhtiöiden ja muiden toimijoiden kanssa kehittämiskohteita sekä täydennysrakentamisen mahdollisuuksia ja myöhemmin edetä erillisin kaavamuutoksin.

Maanomistus

Kaupunki omistaa kaavamuutosalueen maan. Kaavaluonnoksena mukana oleva Koivutorin liikekiinteistö on osittain yksityisessä omistuksessa.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002114 asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.1.2019

Kuulemiskirje

Kilpailun sivulle

Lisätietoja

Noora Koskivaara
asemakaava-arkkitehti
050 302 9293
noora.koskivaar@vantaa.fi

Julkaistu: 12.12.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter