Martinlaaksossa kerrostaloasumista Raiviosuonmäelle (nro 002249)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.1.2016
Kaava tullut voimaan 23.3.2016

Kaavamuutosalue sijaitsee Martinlaakson kaupunginosassa. Varsinainen suunnittelualue sijoittuu Laajavuorentien, Raiviosuonmäen, Laajavuoren puistoalueen, Raiviosuonpolun ja Herkkutalonpolun rajaamalle alueelle. Suunnittelualueella sijaitsee Sato:n vuokra-asuntoja ja niiden parkkialue. Tällä hetkellä suunnittelualue on asemakaavassa asuinkerrostalojen korttelialuetta AK sekä autopaikkojen korttelialuetta AP, jolle saa sijoittaa korttelin 17552 autopaikkoja.

Tavoitteet

SATO Koti Oy on hakenut asemakaavan muuttamista omistamalleen tontille osoitteessa Raiviosuonmäki 1 ja 7. Vajaakäyttöinen pysäköintitontti osoitteessa Raiviosuonmäki 1 muutetaan asumiseen. Pysäköinti järjestetään rakenteellisena kahdessa tasossa hyödyntäen maaston muotoja. Huonokuntoiset asuinkerrostalot osoitteessa Raiviosuonmäki 7 puretaan ja korvataan uudella asuinrakentamisella. Laajavuorentie puoleisille asuinkerrostaloille osoitetaan liiketilaa katutasoon. Yhteensä kaavamuutosalueelle osoitetaan uutta 6-7-kerroksista asuinkerrostalorakentamista noin 18 700 kem².

Suunnittelussa pyritään löytämään alueen henkeen ja kaupunkikuvaan sopiva ratkaisu. Asemakaava muutoksen yhteydessä tutkitaan myös suunnittelualueen yhdistyminen mahdollisesti myöhemmin kehitettävään liikerakennusten korttelialueeseen, joka sijaitsee suunnittelualueen länsipuolella Laajavuorentien varrella osoitteessa Laajavuorenkuja 2. Herkkutalonpolun kevyenliikenteen yhteys säilytetään. Tontinkäyttösuunnitelmalla pyritään vahvistamaan Laajavuorentien katukuvaa.

Hakija

SATO Koti Oy

Konsultti

Arkkitehtitoimisto ArkOpen Oy, WSP Oy

Asukastilaisuus ja mielipiteet

Asemakaavamuutoksesta järjestettiin asukastapaaminen tontilla osoitteessa Raiviosuonmäki 9.12.2014 klo 17.00-17.30. Mielipiteitä ja tavoitteita kaavoitukselle esittettiin 5.1.2015 mennessä kirjallisesti osoitteella Vantaan kaupunki, kirjaamo, Asematie 7, 01300 VANTAA tai sähköpostilla kirjaamo@vantaa.fi tai puhelimitse p. 8392 2238. Samalla pyydämme ilmoittamaan nimenne, osoitteenne ja asemakaavamuutoksen numeron 002249.

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan numero 002249 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Yleiset selvitykset ja suunnitelmaa asemakaavaa varten (PDF)

Suunnitelma (ympäristö, katu ja hulevesi) (PDF)

Mielipiteiden koonti (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2014 (PDF)

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 22.3.2016 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter