Martinlaaksontien varteen kerrostaloasumista, päivittäistavarakauppa ja liiketilaa (nro 002178)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 14.12.2015
Kaava tullut voimaan 17.08.2016

Kaavamuutosalue sijaitsee Martinlaakson kaupunginosassa. Varsinainen suunnittelualue sijoittuu Martinlaaksontien, Martinlaaksonkujan, Martinlaaksonpolun ja Laajaniityntien rajaamalle alueelle. Tontilla 17-568-1 sijaitsee liikekeskus Martinkeskus ja sen paikoitusta tontin itäosassa. Länsipuolella on yleistä pysäköintialuetta LP, jota käyttävät kauppakeskuksen asiakkaiden lisäksi jonkin verran myös Martinus-konserttisalin vierailijat.

Tavoitteet

Vantaan Yrityspalvelut sekä Martinlaakson liikekeskus Oy ovat hakeneet asemakaavamuutosta siten, että nykyinen kauppakeskus puretaan ja tilalle osoitetaan asuinrakentamista, uusi päivittäistavarakauppa sekä liiketilaa kerrostalojen katutasoon. Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa tontille arkkitehtuuriltaan ja toteutettavuudeltaan laadukasta asuinkerrostalorakentamista noin 18 000 kem². Suunnit-telussa pyritään löytämään alueen henkeen ja kaupunkikuvaan sopiva ratkaisu. Tontinkäyttösuunnitelmalla pyritään myös vahvistamaan sekä Martinlaaksontien että Martinlaaksonpolun katukuvaa ja säilyttämään palvelutarjontaa alueella. Pysäköinti järjestetään pihakannen alle. Kaavamuutosta tehdään erillään pohjoispuolisen alueen (Laajavuoren koulutontti, kaavamuutos 002031) kaavamuutoksesta, mutta suunnitelmien yhteensovittamisesta järjestään tarvittavia kokouksia.

Toteutus- ja suunnittelukilpailu

Vantaan kaupunki on vuonna 2013 myöntänyt suunnitteluvarauksen Martinlaakson Liikekeskus Oy:lle suunnittelukilpailun järjestämiseksi. Martinlaakson liikekeskus Oy:n järjestämä toteutus- ja suunnittelu-kilpailu käytiin keväällä 2014 Vantaan kaupungin tavoitteiden ja lähtökohtien pohjalta. Kilpailun tarkoitus oli löytää ostaja ja toteuttaja hankkeelle, jolla luodaan vanhan liikekeskuksen tilalle uusi laadukas korttelikokonaisuus. Kilpailun tavoitteet perustuivat pitkälti Martinlaakson kehityskuvan lähtökohtiin, jossa keskusta-aluetta on suunniteltu kokonaisuutena. Kokonaisidealtaan parhaaksi valittiin Pohjola Rakennus Oy Uusimaan tekemän ehdotus, jossa suunnittelijoina ovat Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy, Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy ja Sito Oy.

Hakija

Vantaan kaupunki/ Yrityspalvelut sekä Martinlaakson liikekeskus Oy

Toteuttaja ja suunnittelukonsultit

Pohjola Rakennus Oy, Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy, Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy ja Sito Oy.

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002178 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus osa 1 (PDF)

Selostus osa 2 (PDF)

Rakentamisohje 24.3.2016 (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2014 (PDF)

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 14.12.2015 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter