Omakotitontteja Askinpuistikkoon (nro 002112)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 20.04.2015
Kaava tullut voimaan 17.6.2015

Miksi kaavamuutos tehdään?

Vantaan kaupungin yrityspalvelut hakee omakotitonttien kaavoittamista Askinpuistikkoon Askistontie 56:n kohdalle ja Tulvaniitynkujan pohjoispäähän.

Alueelle on laadittu asemakaavamuutoksen luonnos, jossa kaavaan aiemmin esitettyjä mielipiteitä on otettu huomioon. Aiempiin luonnoksiin verrattuna alueelta on poistettu neljä tonttia, jolloin jäljelle jäävä Askinpuistikko olisi isompi. Lisäksi Askinpuistikosta jää viheryhteys Askistontielle. Skobbaksenrinne tarvitaan, jolloin tonttiliittymiä Askistontielle voidaan välttää. Uusia tontteja osoitetaan Skobbaksenrinteen molemmin puolin.

Kyseessä on yleiskaavan (2007) mukainen täydennysrakentamiskohde. Kaupunkisuunnittelun tavoitteena (2014) on kaavoittaa vuosittain 65 pientalotonttia. Tälle kaava-alueelle on tarkoitus kaavoittaa 9 pientalotonttia.

Maanomistus

Maan omistaa Vantaan kaupunki.

Kaavan nro 002112 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.09.2010 (PDF)

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 17.6.2015 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter