Luhtitien katulinjaus ja lähivirkistysalue (nro 141100)

Kaupunki asemakaavoittaa Luhtitien Varistosta Myyrmäkeen Uomatielle, Vapaalanmetsän virkistysalueen sekä asumista Luhtitien pohjoispuolelle sekä laatii asemakaavan muutoksen Pellaksentie 9:ään.

Kaavamuutosaluetta rajaa pohjoisessa Variston ja Pellaksen asuinalueet ja etelässä Vapaalan asuinalue. Lännessä kaavamuutosalue rajautuu Vapaalan liikuntapuiston kenttäalueisiin ja lännessä Kelokuusenmäen 002156 kaavamuutosalueeseen Raappavuorentien länsipuolella. Kaava-alueeseen kuuluu Vapaalanmetsä palstaviljelyalueineen, Luhtitietä ja Luhtikulman alue, Raappavuorenpuiston lähivirkistysaluetta sekä Pellaksentie 9. Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on tarkennettu aiempaa kaava-alueen rajausta ja esitetään tarkemmin selvitettävät kaksi Luhtitien linjausvaihtoehtoa.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Asemakaava on otettu työohjelmaan 2009. Asunto Oy Vantaan Pellaskulma (Pellaksentie 9) on hakenut 27.12.2017 omistamansa maan liittämistä tonttiin ja Kiinteistöt ja asuminen on hakenut asuinrakentamisen sijoittamista Luhtitien pohjoispuolelle 18.3.2019.

Luhtitien jatkaminen Raappavuorentielle avaa uuden yhteyden Pähkinärinteestä Louhelan asemalle ja tekee mahdolliseksi joukkoliikenteen kehittämisen ja Myyrmäen tiivistymisen. Katuyhteydelle on tarve viimeistään 2022 HSL:n linjastouudistuksen takia, sillä Luhtitie on joukkoliikenteen runkoyhteys. Kaava-alueelle tutkitaan myös matonpesupaikan sijoittamista, joka poistuu Uomatien pohjoispuolelta Raappavuorenpuiston asemakaavamuutoksen 002156 yhteydessä.

Asemakaava on kaupunkisuunnittelun työohjelmassa 2019 ja se on mainittu Asukaslehden kaavoituskatsauksessa maaliskuussa 2019.

Asemakaavan yhteydessä tehdään tonttijako. Kaavaan voi sisältyä maankäyttösopimus.

Kaavan nro 141100 asiakirjat

Asukastilaisuuden esitys 27.3.2019

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma 19.3.2019

Myyrmäen radanvarren, Luhtitien ja XXIII rakennuksen tärinä- ja värähtelyhavaintokohteen laskentaseloste 20.6.2018

Erillinen Pellaksentie 9 osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.1.2018

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tarkistettu 8.11.2017

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.10.2017

Selostus 13.5.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.09.2009

Lisätietoja

Anne Olkkola
asemakaavasuunnittelija
043 826 8456
anne.olkkola@vantaa.fi

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 20.3.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter