Myyrmäessä kerrostaloasumista Kilterinkujalle (nro 002243)

Kaupunginvaltuusto on 13.11.2017 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 24.1.2018

Kilterinkujalle, purettavan toimitilarakennuksen tilalle suunnitellaan 4-12 kerroksista asuinkerrostalorakentamista 10 700 k-m2. Kilterinrinteeltä Kilterinkujalle suunnitellaan uusi jalankululle ja pyöräilylle varattu katu, Bräntilänpolku ja uusi aukio, Bräntilänaukio.

Kilterinrinteen puoleisen autopaikkakorttelialueen korttelin ja tontin rajaa muutetaan.

Pohjoisessa aluetta rajaa Kilterinkaari, idässä Kilterinrinne, lännessä Kilterinkuja ja Leirimäenpolku.

Asemakaavan muutos:

  • Kaava mahdollistaa noin 240 uuden asukkaan korttelin rakentamisen.
  • Suunniteltavan korttelin tehokkuus on e=1,67.
  • Kilterinkujan puolella rakentaminen on 4-5 kerroksista ja Bräntilänpolun varrella 4-12 kerroksista.
  • 12-kerroksinen torni sijoittuu Bräntilänaukion varrelle.
  • Korttelin rakennukset sijoittuvat katualueiden reunoille, jonka johdosta kortteliin jää suuri, yhteinen piha-alue.
  • Pysäköinti on sijoitettu pääasiassa ja ensisijaisesti 2-tasoiseen pysäköintilaitokseen Bräntilänpolun varrella olevan rakennuksen alle.
  • Korttelin eteläosassa säilytetään olemassa olevaa puustoa sekä avokallioalue.

Kaavan hakija

Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiö Elon omistama Kiinteistö Oy Rajatorpantie 8.

Maanomistus

Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiö Elon omistama Kiinteistö Oy Rajatorpantie 8, VVO Rakennuttaja Oy:n omistama Kiinteistö Oy Vantaan Kilterinaukio ja katualueiden osalta Vantaan kaupunki.

Kaavan valmisteluun osallistuneet

Kaupungin omien asiantuntijoiden lisäksi kaavaehdotuksen valmisteluun on osallistunut hakijan konsulttina Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy ja Sito Oy.

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002243 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.2.2015

Lisätietoja

Mikko Järvi
kaavoitusinsinööri
050 302 9416
mikko.järvi@vantaa.fi

Johanna Rajala
asemakaavasuunnittelija
050 302 8975
Johanna.Rajala@vantaa.fi

Julkaistu: 16.11.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter