Toimistotiloja Ratastielle Martinlaaksossa (nro 002104)

Kaupunginvaltuusto 11.04.2011 on hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 15.06.2011

Alueen sijainti

Tontti sijaitsee Vantaankosken aseman vieressä.

Nykytilanne

Yrityksistä huolimatta Ratastie 4:n tontille ei ole saatu päivittäistavarakaupan hanketta, jota asemakaavakaan ei salli, joten tontti tulisi muuttaa yleiskaavan mukaiseen toimistorakentamiseen. Rakentamaton tontti on etelärinnettä, jossa kasvaa nyt kuusimetsää.

Miten asemakaava muuttuu?

Monsaksenkuja 2:een haetaan kerrosluvun nostamista neljästä kuuteen, mutta rakennusoikeus ei kasva.Tonttitehokkuus e = 0,5 nousisi e = 1,2:een ja siitä noin 1500 kerrosneliömetriä olisi liiketilaa. Samalla Monsaksenraitille lisätään suojellun tien merkintä (asemakaavamuutos 002107).

Maanomistus

Kiinteistöosakeyhtiö Sanomalan keskusalue / Sanoma-WSOY Oyj

Kaavan asiakirjat nro 002104

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 27.8.2010 (PDF)

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 15.6.2011 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter