Toimitilarakentamista Sanomalan alueelle Martinlaaksossa (nro 171200)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 27.08.2012
Kaava tullut voimaan 24.10.2012

Mitä alueelle suunnitellaan?

Kiinteistö Oy Vantaankosken Kuningastie/Sanoma Oyj hakee Martinkyläntien pohjoispuolelle toimitilarakentamista yleiskaavan työpaikka-alueelle. Alueelle tulee osoittaa katuyhteys.

Nykytilanne

Alueella on Sanomalan painotalo (Sanomapaino), joka on valmistunut v.1977 ja on inventoitu Vantaan moderni teollinen rakennusperintö 1930-1970 -inventoinnissa luokkaan A1, kohdetta voidaan pitää suojeltavana. Muu maa-alue on tällä hetkellä rakentamaton. Alueelta on tarpeen saada katuyhteys Martinkyläntielle nykyisen korttelin 17113 läpi (Uutistie) sekä kevyen liikenteen yhteys Vantaankoskelta Vantaankosken asemalle (Uutispolku). Vantaankosken asemalle on 400 - 800 m. Martinkyläntiellä on hyvä bussiliikenne. Isontammentie on osa keskiaikaisperäistä maantietä, Turusta Viipuriin johtanutta Suurta rantatietä, jonka varrella on rauhoitettu kalkkikaivos ja rauhoitettu tammi. Martinkyläntien eteläpuolella on Vantaan Energia Oy:n pumppaamo, jolle on tarpeen osoittaa oma tontti.

Maanomistajat

Maan omistavat Kiinteistö Oy Vantaankosken Kuningastie / Sanoma Oyj, Sanomala Oy, Kiint. Oy Vantaan toimitalot /SRV-Yhtiöt Oyj, Vantaan kaupunki ja Isontammentien osalta yksityiset.

Kaavan asiakirjat nro 171200

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.3.2010 (PDF)

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 24.10.2012 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter