Martinlaakson asemanseutu uudistuu (nro 001936)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.5.2008
Kaava tullut voimaan 9.7.2008

Alueen sijainti

Suunniteltavana oleva alue sijaitsee lähellä Martinlaakson juna-asemaa. Idässä aluetta rajaa Kivivuorentie, etelässä Kukinpolku ja Martinlaakson bussiterminaali sekä lännessä junarata. Pohjoispuolella alue rajautuu olemassa olevaan suojaviherkaistaleeseen.

Mitä suunnitellaan

Suunnittelualueella on nykyään liityntäpysäköintiä ja liikekeskus, joka puretaan ja korvataan uudella ja laajemmalla liikekeskuksella. Samalla on ratkaistu sijoituspaikka uudisrakentamisen, liikekeskuksen ja liityntäpysäköinnin tarvitsemille autopaikoille. Liikekeskuksen yhteyteen sijoitetaan osin 15-kerroksinen asuintorni, joka muodostaa uuden keskuksen maamerkin. Tornin juuressa on uuden kauppakeskuksen sisääntuloaukion muodostava tori. Tori liittyy suoraan hieman alemmalla tasolla sijaitseviin bussiterminaalin ja rautatieterminaalien muodostamaan yhteiseen suuraukioon. Kauppakeskuksen pohjoispuolelle on tarkoitus muodostaa ehyt asuinkorttelikokonaisuus "Martinmuuri", joka rajautuu kauppakeskuksen suuntaan uuteen rakennettuun katuaukioon kauppakeskuksen ja Martinmuurin korttelin välissä.

Kaavamuutos koskee Martinlaakson radan ja Kivivuorentien väliin jäävän alueen kehittämistä. Asema lähiympäristöineen on ikääntynyt eikä sen laatu vastaa nykypäivän vaatimuksia. Martinlaakson alueen nykyiset liiketilat päivittäistavarakaupalle ja erikoiskaupalle alkavat olla vanhanaikaisia ja niiden laajentaminen on vaikeaa. Koko aseman seudun ilmettä ja turvallisuutta on tarkoitus parantaa. Tavoitteena on esteetön ja sujuva liikkuminen radan ali Martinlaakson ja Kivivuoren välillä sekä liityntäpysäköinnistä asemalle ja liikekeskukseen. Yleiskaavassa alue on keskustatoimintojen aluetta, mikä sallii myös asumista. Sekä uusilla palveluilla että uusilla asunnoilla on alueella kysyntää. Asumisen lisääminen alueelle lisäksi parantaisi alueen turvallisuutta, kun saadaan enemmän palveluiden käyttäjiä ja alue ei autioituisi illallakaan.

Kaavan asiakirjat nro 001936

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Lähiympäristösuunnitelma (PDF)

Rakentamisohje (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.10.2006 (PDF)

Liikennesuunnitelma ((PDF)

Kauppakeskuksen meluselvitys (PDF)

Suojaus raide-, tieliikenne- ja lentomelulta (PDF)

Värähtelymittaus (PDF)

Värähtelyselvityksen täydennys (PDF)

Suojaus raide-, tieliikenne- ja lentomelulta sekä kauppakeskuksen tavaraliikenteen melulta (PDF)

Suojaus raide-, tieliikenne- ja lentomelulta (PDF)

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 9.7.2008 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter