Myllymäki, kaavan kumoaminen (nro 002219)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 7.4.2014
Kaava tullut voimaan 28.5.2014

Vehkalan tulevan asemakaavoituksen sekä vireillä olevan asemakaavan 181000 (Kehä III) laatimisen helpottamiseksi osa Myllymäki 1 –asemakaavasta 250300 kumotaan. Kumoaminen koskee asemakaavan 250300, 25 Myllymäki (YM 26.9.1997) mukaisia teollisuus- ja varastokortteleita 25063 ja 25070 sekä osaa Vehkalantien katualuetta. Kaavaa ei ole toteutettu. Alue sijaitsee Vehkalan tulevalla työpaikka-alueella Kehä III:n pohjoispuolella, Vehkalan tulevanKehäradan juna-aseman länsipuolella.

Kaavanmuutoksen / kumoamisen hakija

Vantaan kaupungin yrityspalvelut

Maanomistus

Alue on kaupungin omistuksessa.

Kaavan asiakirjat nro 002219

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Lisätietoja

Lea Varpanen
kaavoituspäällikkö
040 847 0944
lea.varpanen@vantaa.fi

Mikko Järvi
kaavoitusinsinööri
050 302 9416
mikko.jarvi@vantaa.fi

Julkaistu: 28.5.2014 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter