Liiketontille lisää pysäköintipaikkoja (nro 002053)

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 6.9.2010
Kaava tullut voimaan 17.11.2010

Kiinteistö Oy Myyrinselkä hakee asemakaavan muutosta, jolla nykyisen liiketontin pysäköintialuetta laajennetaan viereiselle katuaukiolle ja tontin nykyiselle oleskelualueelle. Louhelan juna-aseman vieressä olevan tontin liikerakennuksessa on useita liiketiloja. Rakennuksen käytössä on pysäköintipaikkoja noin 45 kpl, joista kymmenen on aukion alueella. Ajo pysäköintialueelle tulee Uomatien kautta. Osa Patoaukiosta on nykyisellään pysäköintialuetta. Alustavassa suunnitelmassa tontille tulevia uusia pysäköintipaikkoja on 14 kappaletta.

Nykytilanne

Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta.Yleiskaavassa alue on keskustatoimintojen aluetta (C). Voimassa olevassa asemakaavassa (150200, SM 29.11.1978) kaavamuutosalue on liikerakennusten korttelialue (AL14) .

Kaavan asiakirjat nro 002053

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.12.2009

Lisätietoja

Mikko Järvi
kaavoitusinsinööri
050 302 9416
mikko.jarvi@vantaa.fi

Julkaistu: 17.11.2010 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter